Pakete na Mga Makalangit na Mga Kabanalan

______________________________________________________________

Makalangit na Mga Kabanalan ay epektibong paradigm sa pagiging banal.

I-click ang mga link sa ibaba sa pababang pagkakasunod-sunod.

Mga Nakamamatay na Kasalanan at Makalangit na Mga Kabanalan

Pagmamataas

Pagmamataas laban sa Kayabangan

Pagpapakumbaba (unang bersyon)

Pagpapakumbaba (pangalawang bersyon)

Mahina sa Espiritu

Anthony: Matalino Drayber

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.