Si Satanas ay isang Tunay na Entidad

______________________________________________________________

“‘Inatake ako ng isa sa maraming demonyo.  Naaalala ko ang mga ritwal na pag-atake noong lumaban ako sa mga demonyo, ngunit sa pagkakataong ito ay muntik na akong mawala sa labanan at sa aking buhay,’ sabi ng Arsobispo ng Katoliko na si Ron Feyl.

‘Tatlong suntok ang naramdaman ko sa kaliwang rib cage ko na ikinawala ng aking hininga. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng ritwal at mga panalangin hanggang sa matapos. Pagkatapos ng exorcism nagsimula akong magkaroon ng igsi ng paghinga at pananakit sa kaliwang bahagi ng tadyang. Iminungkahi ng doktor ng aking pamilya ang isang chest x-ray, at na-admit ako sa San Antonio Hospital, sa Upland, California, kung saan nalaman kong may dalawang litro akong dugo sa paligid ng puso ko.’

‘Sinabi sa akin na pinigilan ng dugo ang aking puso mula sa mahusay na pagbomba at nagdulot ng likido sa aking mga baga at tiyan. Ako ay nasa kritikal na yunit ng pangangalaga sa loob ng halos isang buwan, na may mga de-koryenteng lead at tubo na nauubusan sa aking dibdib. Tatlong operasyon ang ginawa ko habang nasa unit ako.’

‘Walang ideya ang mga doktor kung ano ang sanhi ng aking kondisyon. Uminom ako ng 40 tabletas sa isang araw para sa susunod na anim na buwan, na nagdulot ng lahat ng uri ng side efforts.’

‘Ang aking buhay ay nagbago nang malaki. Ang mga side effect ng gamot ay nagdulot ng Tinnitus, patuloy na pag-ring sa magkabilang tainga, unti-unti akong nawawalan ng pandinig at madalas na sumasakit ang kalamnan.’

‘Tulad ng isang sundalo na tinawag upang ipaglaban ang kanyang bansa, tinawag tayo ng Diyos upang paglingkuran Siya at ilagay ang ating buhay sa linya para sa bayan ng Diyos.’”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.