Tag Archives: Satan

Lumalagong Aktibidad ni Satanas

______________________________________________________________ Satanismo sa Pilipinas Sino ang Nagtatag nito ______________________________________________________________ Mga sipi ng isang artikulo na inilathala sa “The Daily Beast” ni Barbie Latza noong Marso 19, 2017 Noong Biyernes, sa isang address sa isang grupo ng mga pari sa isang … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Lumalagong Aktibidad ni Satanas

Opfer des Satanischen Kultes

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ich hatte eine schreckliche Vorahnung, als ich im Juni 2012 ein Bluttestlabor betrat, weil meine Intuition warnte, dass Satan in der Nähe war. Das Labor war in einer bedrohlichen Stille, ein seltsamer Mann saß in der Nähe des … Continue reading

Posted in Deutsch | Tagged | Comments Off on Opfer des Satanischen Kultes

Pope Benedict XVI is the Terror of Satan

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ In this video we share Pope Benedict XVI is the Terror of Satan. What we are about to tell you makes us understand how even the presence of the Supreme Pontiff is a “tremendous annoyance” to Satan. The … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Pope Benedict XVI is the Terror of Satan

Si Satanas ay isang Tunay na Entidad

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ “‘Inatake ako ng isa sa maraming demonyo.  Naaalala ko ang mga ritwal na pag-atake noong lumaban ako sa mga demonyo, ngunit sa pagkakataong ito ay muntik na akong mawala sa labanan at sa aking buhay,’ sabi ng Arsobispo … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Si Satanas ay isang Tunay na Entidad

Pakete laban kay Satanas

______________________________________________________________ I-click ang mga sumusunod na link sa pababang pagkakasunod-sunod upang makuha ang kani-kanilang mga artikulo. Satanas: ang Guro ng Kasamaan Lumalalang Kasamaan Viktima ng Kulto ni Satanas Si Satanas ay isang Tunay na Entidad Isang Digmaan sa Pagitan nina … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pakete laban kay Satanas

Satan Is Now Here on Earth

______________________________________________________________ Feb. 25, 2022 “Dear children! I am with you, and we pray together. Help me with prayer, little children, that Satan may not prevail. His power of death, hatred and fear has visited the earth. Therefore, little children, return … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Satan Is Now Here on Earth

Lumalalang Kasamaan

______________________________________________________________ Digmaan ng Russia, China, North Korea Laban sa U.S at NATO ______________________________________________________________ Binanggit ng bibliya ang Pagtitindi ng Kasamaan sa Ang Katapusan ng Panahon. “Ngunit tandaan mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mahihirap na panahon. … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Lumalalang Kasamaan

Satanic na Mga Biktima

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Maraming disipulo si Satanas at lalago ang kasamaan habang papalapit si Ikalawang Pagdating ni Kristo, dahil si Satanas at Ang Antikristo ay hihikayat ng maraming tao sa Impiyerno. Maraming Kristiyano ang susunod sa Ang Antikristo dahil binabalewala nila … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Satanic na Mga Biktima

Lucifer’s Plans for The World

______________________________________________________________ POWERFUL EXORCIST FORCES TORMENTED LUCIFER TO REVEAL HIS DIABOLICAL PLANS FOR THE WORLD ______________________________________________________________ CONFESSION OF LUCIFER UNDER EXORCISM: HIS DIABOLIC PLAN “Exorcist: In the name of the Immaculate Virgin Mary, do I order you to tell the truth … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Lucifer’s Plans for The World

Viktima ng Kulto ni Satanas

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Nagkaroon ako ng nakakatakot na premonisyon nang pumasok ako sa laboratoryo ng pagsusuri ng dugo noong Hunyo 2012, dahil nagbabala ang aking intuwisyon na malapit na si Satanas. Ang laboratoryo ay nasa isang nagbabantang katahimikan, isang kakaibang lalaki … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Viktima ng Kulto ni Satanas