Luz de Maria, 3 Martie 2022

______________________________________________________________

MESAJUL SFÂNTULUI ARHANGHEL MIHAIL,
LUZ DE MARIEI
3 MARTIE 2022

Popor al Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos:


Ca Principe al Oștirilor Cerești mă adresez fiecăruia în special.


BINECUVÂNTAREA TRINITARĂ SĂ FIE ÎN FIECARE DINTRE VOI ÎN ACEST TIMP ATÂT DE SPECIAL DE POST AL PAȘTELUI.


Mă găsesc înaintea creaturilor umane cu Oștirile Mele Cerești, doritori de a opri pierderea a așa de mare număr de suflete ce s-au alăturat rândurilor diavolului.


POTOLIȚI-VĂ ȘI PERMITEȚI-NE SĂ ACȚIONĂM ÎN VOI…


Omenirea trăiește momente dificile pentru cei ce posedă conștiință și recunosc timpurile; și momente de bătaie de joc pentru cei ce au pierdut conștiința și s-au predat răului.


Vine o pauză ușoară în această agonie a războiului pentru copiii Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, înainte ca să suferiți din cauza comunismului în lumea întreagă.


Popor al Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, dezacordul duce ca revoltele sociale să se ducă la capăt în diverse țări și tranzitarea creaturii umane va fi mai dureroasă pe Pământ.


CÂT SE PETRECE, PRIVIȚI-O CA O OCAZIE DE PURIFICARE, NU CU GROAZĂ, DAR CU SIGURANȚA PROTECȚIEI DIVINE, CU CREDINȚĂ.
Moartea ascunsă vine, o creatură de influență cade și susține acționarea altor națiuni. Apare temutul război mondial, merge pe cal în Orientul Mijlociu.


Popor al Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, ați uitat că pământul continuă cutremurându-se, mențineți-vă în alertă.


ACEST POST AL PAȘTELUI ÎN SPECIAL:
Trăiți-l venind la Sacramente.
Căiți-vă, reparați, oferiți cât puteți.
Convertiți-vă (Mt 4,17; Mc 1,15) în creaturi noi de Credință, Speranță și Caritate.


Rugați-vă cu inima pentru omenirea care suferă.


Rugați-vă pentru voi, pentru ca să nu permiteți ca răul să vă domine mintea și să vă facă pradă a răutății lui.


Rugați-vă pentru Franța, suferă din cauza comunismului.


Rugați-vă pentru Anglia, este destabilizată.


Rugați-vă pentru Spania, războiul ajunge la ea.


Rugați-vă pentru Argentina, poporul ei se aprinde. (cu sensul de a se enerva; n.trad.)


VA VENI ÎNGERUL DE PACE, vă va ajuta, vine după prezentarea publică a anticristului, deși încă de acum veghează pentru voi.


Fără teamă, având încredere în Preasfânta Treime, uniți-vă Reginei și Mamei Noastre, a Ultimelor Timpuri și reparați pentru omenire.


Legiunile Mele se mențin înaintea fiecăruia dintre voi.


Primiți binecuvântarea Mea de întărire.


Sfântul Arhanghel Mihail


BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT

COMENTARIUL LUZ DE MARIEI


Fraților,


Atenți la cuvintele sfântului Arhanghel Mihail, în acest moment de durere pentru omenire, noi pledăm să reparăm și să luptăm pentru a fi copii mai buni ai Lui Dumnezeu.


Să ne rugăm pentru cei care suferă și să vedem în acea suferință tot ce poate ajunge la toată omenirea.


Posedăm comoara Credinței care ne întărește Protecția Divină față de Poporul Ei, dar să ne pregătim spiritual și cu cele necesare pentru a înfrunta cât se apropie.


Să ne rugăm Îngerului de Pace pentru ca să ne ajute pentru a nu decădea și să întărim Credința în Preasfânta Treime și în Mama noastră Preasfântă.


Să ne rugăm pentru omenire, pentru pacea mondială, având încredere în faptul că rugile atenuează ceea ce trăim.


Postul Paștelui, timp de penitență și convertire, să postim, nu numai de hrană, dar de atâtea acte ce înfundă creatura umană în abisul răului.


Fraților, uniți în rugăciune și penitență.


Amin.

______________________________________________________________

This entry was posted in Română and tagged . Bookmark the permalink.