Luz de Maria, 27 Mart 2022

______________________________________________________________

BAŞ MELEK AZİZ MİKAİL’İN 
LUZ DE MARÍA’YA MESAJI 
27 MART 2022

Kralımız ve Rabbimiz İsa Mesih’in Halkı:

Göksel Orduların Komutanı olarak sizleri kutsarım.

KRALIMIZ VE RABBİMİZ SONSUZA DEK TAPILIR, SAYGI GÖRÜR. AMİN.

Hazırlanın insanlık, işlediğiniz kötülüklerden tövbe edin, günahlarınızı itiraf edin ve imanın sağlam bir temel üzerine inşa edilmesi için gerekli olan tövbeye hazır olun. 

SON DERECE ZOR ZAMANLAR YAKLAŞIYOR. Depremler şiddetini artırıyor, denizlerin suları beklenmedik ve yüksek dalgalarıyla insanlarda korkuya neden oluyor. 

Ruhen uygun şekilde hazırlanmış yüreğinizle dua edin, Emirleri ve Sakramentleri sevin ve yerine getirin.

Kralımız ve Rabbimiz İsa Mesih’in Halkı, kafanızın karışmasına izin vermeyin, tek Kurtuluş yolunda, sonsuz Sevgi, İman, Umut ve Yardım içeren Çarmıhın yolunda kalın (Bkz. Matta 16:24). 

Bu neslin başına gelenler tesadüf değil, tüm insanlar üzerinde mutlak hakimiyet için ihtiyaç duydukları şeylere hazırlık olarak kötünün emirlerine uyanların eseridir.

KÖTÜLÜK İNSANLIĞI HIZLA ELE GEÇİRİYOR, İNSANI BABA EVİNE KARŞI İTAATSİZLİKTE DUYARSIZ VE TANINMAZ HALE GETİRİYOR.

Uluslar, tesadüfen veya milletler arasındaki farklılıklardan dolayı değil, daha önce Şeytan’ın kendisi ve adamları tarafından planlanan savaşlarda ilerlerken açlık insanlığı ele geçiriyor.

Ahir Zamanın Kraliçesi ve Annesinin Çocukları, o çok yüce olan Kraliçe ve Anneye karşı sürekli işlenen günahlar için insanlık adına daima onarıcılar olun.

Dua edin, acı çeken kardeşleriniz için dua edin.
Dua edin, tüm insanlık için Kraliçemiz ve Annemize dua edin.

Kralımız ve Rabbimiz İsa Mesih’in Halkı, insan İlahi Tasarımlara müdahale edebileceğine inanır ve sadece Tanrı’nın Adil Yargıç (Bkz. Mezmurlar 9: 7-8), Her Şeye Kadir ve Merhametli olduğunu hemen unutur. 

Kutsamamı kabul edin. Sizleri Kutsal Üçlü Birliğin hizmetinde olan Lejyonlarımla koruyorum. 

Baş Melek Aziz Mikail

GÜNAHSIZ RAHME DÜŞEN, LEKESİZ MERYEM’E SELAM
GÜNAHSIZ RAHME DÜŞEN, LEKESİZ MERYEM’E SELAM
GÜNAHSIZ RAHME DÜŞEN, LEKESİZ MERYEM’E SELAM

LUZ DE MARÍA’NIN YORUMU

Kardeşlerim: 

Kendimizi sürekli olarak İlahi Merhamet’in önünde, ama aynı zamanda O’nun Adaletinin önünde buluyoruz.


Kutsal Üçlü Birliği ve Ahir Zamanın Kraliçesi ve Annesini gücendiren bu neslin bu veya o şekilde parçası olduğumuzu kabul etmeye çağrıldık. Sonunda, Meryem’in Lekesiz Kalbi zafer kazanacak, ancak nesil olarak önce arınmayı ve bize bildirilenleri yaşamamız gerekiyor.

KUTSAL BAKİRE MERYEM
11 KASIM 2012

Kötüye kullanılan ve deccal yüzünden çarpıtılan maneviyat, insanlığın istediği her şeye izin veren bir Mesih’in ve sadece insanlık arınma acısını yaşamasın diye bağışlayan, zayıf bir Mesih’in sahte imajını üretti. HAYIR SEVGİLİ ÇOCUKLARIM! BABA’NIN ARŞINDA RUHTA VE GERÇEKTE HAREKET ETMEYENLERİN HAK ETTİĞİ ADALET VARDIR.

RABBİMİZ İSA MESİH
24 ARALIK 2013

Bana görünürde değil, ruhta ve gerçekte, sağlam, güçlü ve kararlı bir şekilde tapmanızı istiyorum… Boş sözler ve yalancı bir kalp istemiyorum… Sevgimin Sonsuzluğunu ve Adaletimin büyüklüğünü bilmeyen akıllar istemiyorum.

Amin.

______________________________________________________________

This entry was posted in Türkçe and tagged . Bookmark the permalink.