Luz de Maria, 27 Martie 2000

______________________________________________________________

MESAJUL SFÂNTULUI ARHANGHEL MIHAIL,
LUZ DE MARIEI
27 MARTIE 2022

Popor al Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos:


Vă binecuvântez ca lider al Oștilor Cerești.


REGELE ȘI DOMNUL NOSTRU ESTE ADORAT, VENERAT ÎN VECII VECILOR. AMIN.


Omenire, pregătiți-vă, căiți-vă de răul comis, mărturisiți păcatele voastre și dispuneți-vă la convertire, este necesară pentru ca să se cimenteze Credința peste o bază solidă.


SE APROPIE MOMENTE EXTREM DE PUTERNICE. Seismele cresc intensitatea lor, apa mărilor cu neașteptatele ei valuri provoacă teamă omului.


Rugați-vă cu inima cum se cuvine pregătiți spiritual, iubiți și îndepliniți Poruncile și Sacramentele.


Popor al Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, nu permiteți să fiți confuzați, mențineți-vă în calea unică de Mântuire, calea Crucii (Mt 16,24), cea care conține Iubirea infinită, Credința, Speranța și Caritatea.


Tot ce se petrece aceastei generații nu este coincidență, este lucrarea celor ce respectă ordinile răului ca pregătire de tot ce au nevoie pentru dominarea absolută a tuturor creaturilor umane.


RĂUL PUNE STĂPÂNIRE ÎN MOD ACCELERAT PE OMENIRE, DUCÂND-O SĂ FIE INSENSIBILĂ ȘI DE NERECUNOSCUT ÎN NESUPUNEREA EI FAȚĂ DE CASA PATERNĂ.


Foamea pune stăpânire pe omenire pe măsură ce națiunile avansează în certuri, cele care nu apar din coincidență sau diferențe între națiuni, dar au fost trasate de dinainte de diavol însuși și ai lui.


Copii ai Reginei și Mamei Noastre a Ultimelor Timpuri, fiți reparatori constanți în numele omenirii pentru ofensele constante față de o Regină și Mamă atât de excelentă.


Rugați-vă, rugați-vă pentru frații voștri care suferă.


Rugați-vă, rugați-vă la Regina și Mama Noastră pentru toată omenirea.


Popor al Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, creatura umană crede că intervine în Planurile Divine și uită curând că numai Dumnezeu este Drept Judecător (psal 9, 7-8), Omnipotent și Milostiv.


Primiți binecuvântarea Mea. Vă protejez cu Legiunile Mele în slujba Preasfintei Treimi.


Sfântul Arhanghel Mihail


BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT

COMENTARIUL LUZ DE MARIEI


Fraților,


Continuu ne găsim înaintea Milostivirii Divine, dar totodată, înaintea Dreptății Lui.


Suntem chemați să recunoaștem că într-o măsură sau în alta suntem parte din această generație care a ofensat până la saturație Preasfânta Treime și pe Regina și Mama noastră, a Ultimelor Timpuri.


La final Inima Neprihănită a Mariei va triumfa, nu fără ca înainte, ca generație, trebuie să trăim purificarea și să trăim tot ce ni s-a anunțat.


PREASFÂNTA FECIOARĂ MARIA 11 NOIEMBRIE 2012
Spiritualul rău angajat și tergiversat prin încredințarea anticristului a produs imaginea falsă a unui Cristos permisibil la tot ce dorește omenirea și a unui Cristos slab, care numai acordă iertarea, pentru ca omenirea să nu sufere purificarea. NU, IUBIȚII MEI! ÎN TRONUL PATERN EXISTĂ DREPTATEA PENTRU CEI CARE O MERITĂ CÂND NU ACȚIONEAZĂ ÎN DUH ȘI ADEVĂR.

DOMNUL NOSTRU ISUS CRISTOS 24 DECEMBRIE 2013
Eu nu doresc să Mă adorați de aparență, dar în duh și adevăr, puternici, fermi și deciși… Eu nu doresc cuvinte goale și o inimă mincinoasă… Eu nu doresc minți ignorante ale infinității Iubirii Mele și ale măreției Dreptății Mele.


Amin.

______________________________________________________________

This entry was posted in Română and tagged . Bookmark the permalink.