Linggo ng Palaspas sa Jerusalem noong 2022

______________________________________________________________

Ang proseso ng mga palma, na naglalakad patungo sa Jerusalem.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.