Garabandal: “Malapit na ang Babala”

______________________________________________________________

Garabandal, Espanya

______________________________________________________________

Ang dalubhasa sa propesiya ng Katoliko na si Daniel O’Conner ay sumulat ng “Malapit na ang Babala.”

Nagkaroon tayo noong Disyembre 2021 ng isang mahalagang senyales ng nalalapit nito: “inihayag ng papa ang kanyang pagpayag na bisitahin ang Moscow.”

Iniulat ng Reuters na “isang nangungunang opisyal ng Russian Orthodox ang inaasahan sa Roma sa susunod na linggo upang magpasya sa oras at lokasyon ng pagpupulong,” sabi ni Pope Francis. Walang papa ang nakabisita sa Moscow.

Ito ay isang kataas-taasang tanda na malapit na Ang Babala, yamang ang Garabandal visionary na si Conchita ay nagsabi: “Bibisitahin ng papa ang Moscow. Pagbalik niya, ang mga labanan bago ang Babala ay sasabog sa Europa.”

Iniulat ng SPUTNIK International noong 2022:

“Pinaplano ni Papa Francis na bumisita sa Russia sa tagsibol ng 2023 at maglakbay sa Moscow at Saint Petersburg, sinabi ni Leonid Sevastianov, ang pinuno ng Unyon Mundial ng mga Mananampalataya, sa Sputnik noong Lunes.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.