Luz de Maria, 22 Aprilie 2022

_______________________________________________________________

MESAJUL SFÂNTULUI ARHANGHEL MIHAIL
LUZ DE MARIEI
22 APRILIE 2022

Popor iubit al Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos:


Vă găsiți îndreptându-vă spre sărbătoarea Milostivirii Divine.


POPORUL LUI DUMNEZEU TREBUIE SĂ FIE UNITATE. EVANGHELIZAREA ESTE O CAUZĂ COMUNĂ, ESTE O PRACTICĂ CONSTANTĂ A IUBIRII FRATERNE.


Sunteți lucrători ai Viei și trebuie să lucrați în terenul care v-a fost încredințat, știind că în Vie este un Stăpân și Domn unic. (In 15, 1-13)


POPORUL REGELUI ȘI DOMNULUI NOSTRU, ISUS CRISTOS, ESTE CHEMAT SĂ MENȚINĂ PACEA PERSONALĂ ȘI SĂ O TRANSMITĂ SPRE FRAȚII LUI.


Cine nu posedă pace interioară, nu reușește înțelepciunea pentru a menține calmul în mijlocul furtunilor.


Fiți respectuoși unii față de ceilalți, rugați-vă Reginei și Mamei Noastră, a Ultimelor Timpuri.


POPOR AL LUI DUMNEZEU, ÎN ACEST MOMENT DIAVOLUL A INFILTRAT VENIN ÎN UNELE CREATURI UMANE CU SCOPUL DE A VĂ DEZBINA.


Rugați-vă pentru ca Regina și Mama Noastră să vă ajute și să fiți purtători ai adevăratei păci, de vreme ce „celui ce i se dă mult, mult i se cere” (Lc 12,48)


În acest moment în care creatura umană privește în mic, Eu vă invit să priviți cu ochi de acvilă tot ce se petrece. Bine știți că dominatorii omenirii mențin ceea ce este favorabil lor și subminează instituția Bisericii Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos. De aceea, fiți creaturi de pace ce lucrează în terenurile Regelui cu iubire pentru ca să nu vă confunde cu neghina.


Vă binecuvântez, Popor al Lui Dumnezeu. Legiunile Mele Cerești vă protejează continuu.


Sfântul Arhanghel Mihail

_______________________________________________________________

MESAJUL DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS
DAT IUBITEI SALE FIICE, LUZ DE MARIA
22 APRILIE 2022

Preiubitul Meu Popor:


VĂ BINECUVÂNTEZ CU INIMA MEA, ÎN CARE ABUNDĂ MILOSTIVIRE PENTRU COPIII MEI.


Vă invit să înfăptuiți și să acționați în bine.


Vă invit să fiți făuritori ai Iubirii Mele pentru ca Milostivirea Mea să se reverse în Poporul Meu pe deplin. Înaintea fiecăruia se găsește Milostivirea Mea doritoare de a fi întâmpinată de fiecare dintre ai Mei.


Poporul Meu:


REFUGIAȚI-VĂ ÎN MILOSTIVIREA MEA INFINITĂ, SURSĂ DE IERTARE ȘI DE SPERANȚĂ PENTRU TOȚI COPIII MEI, IZVOR DE CONVERTIRE PENTRU CEI CĂIȚI, HAR CE COBOARĂ DIN DUHUL MEU SFÂNT LA INIMA FIECĂRUIA DINTRE VOI PENTRU CA SĂ PRIMIȚI IUBIREA MEA ÎN MĂSURA ÎN CARE O DOREȘTE FIECARE.


Fără a Mă nega păcătoșilor, ies la întâlnirea lor cu balsamul abundent al Iertării Mele pentru ca speranța în Milostivirea Mea să nu fie oprită de gândul uman.


Mă înaintez păcătosului căit, păcătosului pe care îl doare de păcatele lui, celui care simte jenă că M-a ofensat, celui ce se decide să-Mi facă ofrandă o propunere fermă de îndreptare.


Aștept cu răbdarea Mea infinită păcătoșii, care fără speranță se simt condamnați și nevrednici de Milostivirea Mea ce arde de iubire pentru acești copii ai Mei. Mama Mea îi caută, vă cheamă încă o dată și încă o dată pentru ca să veniți la Mine.


Sunt Milostiv și totodată Drept Judecător. Trebuie să aveți conștiință de faptul că Milostivirea Mea nu este o structură peste care copiii Mei pot să se mențină în păcat, îndepărtați de Mine și în mod deliberat să se justifice pentru a continua păcătuind.


COPIII MEI, VENIȚI LA MINE, DUPĂ-AMIAZA ESTE PE CALE SĂ CADĂ și întunericul vă va împiedica să distingeți Tronul adevărat de cel fals și Toiagul adevărat de cel fals. Vă vor duce ca oile la abator pentru că nu M-ați ascultat și ați împietrit inimile.


Rugați-vă, copiii Mei, rugați-vă unii pentru alții, pentru ca toți să se mențină fideli Mie.


Rugați-vă, copiii Mei, rugați-vă pentru cei care neagă să primească Milostivirea Mea.


Rugați-vă, copiii Mei, rugați-vă pentru întărirea spirituală și pentru ca să rezistați fără a Mă nega.


Rugați-vă, copiii Mei, rugați-vă pentru ca să atrageți oile la stâna Mea și să nu le alungați.


Rugați-vă, copiii Mei, rugați-vă pentru ca să Mă recunoașteți și să nu greșiți calea.


Schimbările s-au inițiat și sunt puțini cei care le menționează. Omul dăruit să Mă slujească nu este gelos pe chestiunile Mele și nu avertizează Trupul Meu Mistic de răul care vă subminează.


ESTE URGENT PENTRU COPIII MEI SĂ PĂTRUNDĂ ÎNTR-O SPIRITUALITATE RESPONSABILĂ PENTRU CA SĂ FIȚI CONȘTIENȚI DE VALOAREA DE A FI COPIII MEI ȘI RESPONSABILI DE CUNOAȘTEREA PE CARE V-O ASIGUR.


Copii preaiubiți, veniți la Mine, căiți-vă, întâmpinați Milostivirea Mea în acest moment, permiteți ca Duhul Meu Sfânt să pătrundă în fiecare și să vă întărească, să vă hrănească de cunoaștere și Credința să rămână neclintită în voi. Evenimentele deja se găsesc asupra omenirii și copiii Mei sunt manipulați pentru a-i controla de cei care posedă putere pe Pământ.


Poporul Meu, se găsesc atâția bolnavi între voi, da, bolnavi spirituali, care nu posedă pace, nici caritate cu fratele. Atâția bolnavi de egoul uman că numai și numai când au nevoie de Mine și Mă caută, vor reuși să privească greșelile lor, nu înainte.


Poporul Meu:


VOI TRIMITE UN HAR MILOSTIV PENTRU TOATĂ OMENIREA PENTRU CA SĂ FIE ÎNTÂMPINAT DE COPIII MEI CARE AȘA O DORESC.
ACEST HAR PRECEDENT AVERTISMENTULUI VA COBORÎ DIN CASA MEA, SE VA DA PE TOT PĂMÂNTUL ȘI MULȚIME DINTRE COPIII MEI VOR SIMȚI MARE DURERE PENTRU OFENSELE LOR ȘI VOR IMPLORA IERTAREA MEA.
ÎN ACEASTĂ FORMĂ UNICĂ UNII DINTRE COPIII MEI SE VOR ALĂTURA BISERICII MELE ADEVĂRATE ȘI VOR MERGE SPRE MINE PENTRU A SALVA SUFLETUL.


Vor trece momente forte grele, copiii Mei, dar nu trebuie să uitați că „Eu Sunt Cel care Sunt” (Ex 3,14) și Milostivirea Mea infinită se menține asupra fiecărei creaturi umane. Nu vă abandonez niciodată, sunteți copiii Mei și „Eu sunt Dumnezeul vostru”.


ÎNAINTEA MARILOR DURERI VEȚI PRIMI MARI BUNĂTĂȚI DIN CASA MEA ȘI MARELE HAR PENTRU TOATĂ OMENIREA DIN CARE VEȚI IEȘI MAI ÎNTĂRIȚI ÎN CREDINȚĂ.


Poporul Meu, vă iubesc.


Al vostru, Isus Milostiv


BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT

COMENTARIUL LUZ DE MARIEI


Fraților în Credință,


Sfântul Arhanghel Mihail face un pas înainte pentru ca să înțelegem că fără iubire nu suntem nimic și că pentru a fi fraterni, trebuie să posedăm caritate pentru a-i apropia pe frați și nu a-i îndepărta de Iubirea Divină, la care aspirăm ca membrii ai Poporului Lui Dumnezeu.


Sfântul Mihail ne cheamă să privim cu ochi de acvilă pentru că acvilele întrezăresc totul de la înălțimi, pentru a nu fi confundați cu neghina.


Domnul nostru, Isus Cristos, ne urgentează spre convertire spunându-ne: ACUM! Ne invită să menținem Credința întărită și să fim vrednic pregătiți prin Alimentul Euharistic pentru ca să fim călăuziți de Duhul Sfânt și să tranzităm pe calea sigură și nu pe căi greșite.


Milostivirea Divină ne dezvăluie încă o mare binecuvântare înainte de Avertisment, care nu este Crucea pe Cer. Este încă o ocazie pentru ca să optăm pentru căință când ne arată razele Milostivirii Lui Divine, coborând din Cer pe Pământ, fiind o manifestare a Puterii Divine pentru ca să plecăm genunchii și mai mult, sufletele să se salveze înainte la așa de mare demonstrație a Iubirii Divine.


Fraților, vă împărtășesc că Domnul nostru, Isus Cristos s-a arătat radiant. Am privit multe creaturi umane pe Pământ care se vedeau foarte mici și un pic cocoșate de greutatea păcatului. Dar lumina pe care o emană Milostivirea Divină i-a făcut să privească în sus și am văzut mulțime de creaturi umane care au cerut pentru iertarea păcatelor lor. Domnul nostru a zâmbit și întinzând Mâna Lui binecuvântată înaintea păcătoșilor căiți, i-am văzut plecând genunchii și apoi punându-se în picioare și deja nu mai erau cocoșați. Semn că au fost iertați de Milostivirea Divină.


Fraților, această Milostivire de nepătruns se găsește deschisă pentru iertare… Să ne apropiem, nu este târziu.


DOMNUL NOSTRU ISUS CRISTOS 8 IULIE 2012

MILOSTIVIREA MEA ÎNALȚĂ OMUL, REÎNVIE CEEA CE ZACE AGONIZANT ȘI DĂ SPERANȚĂ CELUI CE SE GĂSEȘTE PIERDUT.
SUNT LIBERTATE, IUBIRE, RĂBDARE, SUNT DREPTATE.

PREASFÂNTA FECIOARĂ MARIA 4 DECEMBRIE 2012


Nu vă prăbușiți înaintea acelora care doresc să decreteze destinul omenirii, numai Fiul Meu cu Iubirea Lui, cu Milostivirea Lui și cu Dreptatea Lui, va dicta clipa clipelor.


Amin.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Română and tagged . Bookmark the permalink.