Mga Mensahe tungkol sa Ang Babala at Pag-iilaw ng Konsensya

_______________________________________________________________

Isang Mensahe mula sa Panginoon na Ibinigay sa Visionary Minamahal na si Shelley Anna

Hulyo 11, 2020

Nakikita ko ang mapagbantay na mga mata ni Ama sa lupa. At sa bawat puso.

sabi ni Hesus. Ang lahat ng nakikita, at hindi nakikita, nakikita, at hindi nakikita, ay nakikita ng Amang Diyos. Pagdating ko, ilalantad ng aking liwanag ang lahat ng ginagawa sa dilim. Ang iyong puso ay malalantad sa harap ko, ang iyong mga kasalanan ay nasa harap mo. Marami ang magsisikap na magtago, at ang kanilang mga puso ay hihimatayin sa takot. Huwag matakot. Halika sa ilalim ng aking bukal ng awa habang ito ay umaagos pa.

Magsisi ka. Bawasan nito ang kalubhaan, ng Pag-iilaw ng Konsensya, upang hindi ka mawalan ng malay. Pumasok ka ngayon sa aking harapan, at ipapaalala ko ang iyong mga nakalimutang kasalanan. Na kailangan mong pagsisihan. Lumapit sa aking yakap at damhin ang lalim ng aking pagmamahal. Nauubos ang oras. Ang bawat sandali ay isang awa, isang pagkakataon para sa pagsisisi. Ganito ang sabi ng Panginoon.

_______________________________________________________________

Isang Mensahe mula sa ating Mahal na Ina na Ibinigay sa Visionary Beloved Shelley Anna

Hulyo 28, 2021

Sabi ng ating Mahal na Ina.

Aking mga anak, pagkatapos ng Babala, marami ang maliliwanagan, dahil ang awa at kaligtasan ng aking Anak, ay nasa kanila. Maghanda, sapagkat ang gawain ay magiging dakila, at ang mga manggagawa ay kakaunti.

Ang pangungumpisal ay maririnig araw at gabi, dahil ang awa ng aking Anak ay ibubuhos, huhugasan ang bawat puso. Ang salita ng Aking Anak ay ipangangaral sa buong mundo, at pagkatapos ay darating ang wakas.

Patuloy na sumulong sa presensya ng aking Anak, na pinag-iisipan ang kanyang mga paraan. Makinig sa tagubilin ng Banal na Espiritu. At maging masunurin sa tawag ng aking Anak, upang maging kanyang mga kasangkapan, na maaari niyang paglingkuran. Magdasal ng aking Rosaryo, at maging gabay mo sa mga araw na ito ng kadiliman.

Pagnilayan ang mga misteryo ng aking Anak. Pagninilay-nilay ang mga ito sa inyong mga puso tulad ng ginagawa ko. Hayaan ang aking Anak na hubugin ang inyong mga puso sa mga sisidlan ng pag-ibig, na maaaring ibuhos sa mga nangangailangan. Maging mapagbantay, aking mga anak. Huwag hayaang mamatay ang iyong mga lampara. Magbantay, at hayaan ang iyong mga panalangin ay walang tigil. Ganito ang sabi ng iyong mapagmahal na Ina.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.