Ang Henyo ng Katolisismo

______________________________________________________________

Ang Pilipinas ay sadyang mahal na mahal ng Diyos.

Kaya lahat ng magiging leader ng bansang ito ay naaayon sa kanyang kalooban.

______________________________________________________________

Ipinanganak si Hesus upang iligtas at turuan tayo ng bagong pamumuhay. Tinatawag tayo ng Diyos sa kabanalan at bawat pangyayari sa ating buhay ay isang pagkakataon para mahalin ang Diyos at kapwa.

Ibinunyag sa atin ng Katolisismo ang tunay na kahulugan at layunin ng buhay — ang koneksyon sa pagitan ng ating pang-araw-araw na mga kaganapan at paanyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Simbahan. Napakahalaga na gawin ang koneksyon sa pagitan ng mga ordinaryong gawain at pangarap ng Diyos para sa atin. Ito ang Henyo ng Katolisismo!

Patuloy na binibigyang-diin ng Simbahan ang pinakamabuting bagay na magagawa natin para sa sinuman ay lumago sa kabanalan. Imposibleng tuparin ang ating banal na misyon at hadlangan ang ating mga kapatid sa kanila.

Ang kultura ngayon ay walang pangitain para sa sangkatauhan, dahil tayo ay nabubuhay sa isang lipunan ng mga mamimili at natupok nito. Panahon na para isipin kung saan tayo dinadala ng ating buhay at kung saan tayo tinatawag ng Diyos. Ang mundo ay humahantong sa kalituhan at kaguluhan, habang ang Katolisismo ay humahantong sa atin sa kagalakan, kaayusan, kalinawan, at makabuluhang pamumuhay.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.