Tag Archives: Dynamic Catholic

Kaliwanagan

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang mga tao ay hindi ipinanganak Dynamic Katoliko o mga paborito ng Diyos. Nagkaroon sila ng karanasan sa pagbabalik-loob, isang pangyayaring lumapit sa kanila sa Diyos, tulad ng pag-urong, pagpipitagan, kumperensya, kamatayan ng pamilya, o pagbabasa ng isang … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Kaliwanagan

Mundo sa Pagbabago

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Matindi ang paghihirap ng Katolisismo, pangunahin dahil sa iskandalo sa pagtatalik, sa kabila ng ating mahusay na paglilingkod sa sangkatauhan. Panahon na upang bumuo ng isang proyekto, malaki at matapang, tulad ng pagwawakas sa kahirapan ng bata sa … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Mundo sa Pagbabago

Ang Apat na Palatandaan

________________________________________________________________ Isipin ang mga batang Katoliko na nakipagtulungan sa Apat na Palatandaan ng Isang Dynamic Na Katoliko: Panalangin, Pag-aaral, Pagiging Bukas-palad at Evangelization. “Maging Matapang, Maging Katoliko,” ay ang motto ng Dynamic Katoliko Institute. Ang Katoliko Iglesia ay nangangailangan ng … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Ang Apat na Palatandaan

Isang Bagong Diskarte

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Ang unang hakbang ng isang bagong diskarte ay ang huminto sa pagtatanggol upang muling tumuon sa ating misyon, dahil ang ating nagtatanggol na posisyon ay hindi Kristiyano. Ang Apat na Tanda ng isang Dynamic na Katoliko ay kumakatawan … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Isang Bagong Diskarte

Isang Bagong Paradigma

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang koro na “O Coral de Santa Catarina” ng aking nayon na Castelo Branco ng Faial Island sa Azores, Portugal, ay nagbigay-kahulugan sa isang programa sa Pasko. Ipinagmamalaki ko na ang aking nayon na may humigit-kumulang 1,500 na … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Isang Bagong Paradigma

Simbahan sa Krisis

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Mahigit sa tatlumpung milyong Amerikano, higit sa 10% ng populasyon ng U.S., ay itinuturing ang kanilang sarili na mga dating Katoliko. Ang mga kabataang nasa hustong gulang ay nakakaalarmang inabandona ang Simbahan, mahigit 70% ng mga Amerikanong Katoliko … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Simbahan sa Krisis

Nakakahawa ang Pamumuhay Katoliko

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ “Ipangaral ang mga ebanghelyo sa lahat ng oras at kung kinakailangan, gumamit ng mga salita,” payo ni Francis ng Assisi. Misyon natin ang mag-ebanghelyo, ngunit ang Simbahan ay naging anemic sa loob ng mga dekada, kahit na ang … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Nakakahawa ang Pamumuhay Katoliko

Katoliko at Ipinagmamalaki

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang mga dinamikong Katoliko ay ipinagmamalaki at inspirasyon. Ang Simbahan ay gumawa ng hindi kapani-paniwalang panlipunan at espirituwal na kontribusyon: nagbibigay tayo ng buhay sa mga komunidad at nagbibigay ng pisikal, emosyonal, intelektwal at espirituwal na suporta araw-araw … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Katoliko at Ipinagmamalaki

Ang Bagong Ebanghelisasyon

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Karamihan sa mga Katoliko ay hindi nag-ebanghelyo dahil hindi sila naniniwala na ang Katolisismo ay isang nakahihigit na paraan ng pamumuhay, kaya ang Simbahan sa Amerika ay lumago sa pamamagitan ng kapanganakan, kasal at imigrasyon. Maliit ang porsyento … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Ang Bagong Ebanghelisasyon

Mga Susi ng Ebanghelisasyon

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Mas madaling magsalita at sumulat sa maraming madla kaysa mag-ebanghelyo sa mga taong inilagay ng Diyos sa ating buhay. Isaalang-alang ang tatlong susi sa ebanghelisasyon: pagkakaibigan, pagkabukas-palad, at mga sagot. Ang pagkakaibigan ay ang pinaka natural at epektibong … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Mga Susi ng Ebanghelisasyon