Luz de Maria, 12 Haziran 2022

_______________________________________________________________

BAŞ MELEK AZİZ MİKAİL’İN
LUZ DE MARÍA’YA MESAJI
12 HAZİRAN 2022

Kralımız ve Rabbimiz İsa Mesih’in Sevgili Halkı:

İLAHİ İRADENİN HİMAYESİ ALTINDA YAŞAYIN, BÖYLECE İŞ VE EYLEMLERİNİZ DÜNYA GÜÇLERİNİN HÜKÜMLERİNE GÖRE DEĞİL KRALIMIZIN HÜKÜMLERİNE GÖRE OLACAKTIR.


Göksel Orduların Prensi olarak sizlerden her an tüm iş ve eylemlerinizi İNSANLIĞIN GÜNAHLARININ ONARILMASI VE RUHLARIN KURTULMASI İÇİN Kralımız ve Rabbimiz İsa Mesih’e teslim etmenizi istiyorum. 

Bu sunuya ne kadar çok kişi katılırsa, kale duvarı o kadar güçlü ve yüksek ve şeytanın saldırılarına karşı o kadar dirençli olur. 

Göklerin çocuklarından ne beklediğini ve istediğini önceden bildiğiniz için şanslısınız…
Nereye yönelmeniz gerektiğini ve bunun için dua etmeniz gerektiğini bildiğiniz için şanslısınız, bu şekilde İlahi İrade içerisinde kalırsınız. 

Vakit kısaldığında, kötülük çeşitli şekillerde insanlık içinde daha fazla mevcut ve görünür hale gelir. İnsanlık tarihinde bu böyle oldu. 

Şu anda şeytan ve yardakçıları toplumun kurumlarının içine yerleştiler ve onları karartıp, İlahi İrade’den çok uzak bir yön veriyorlar. 

Göksel Lejyonların Prensi olarak, yakında Dünya’da, büyük tektonik fayların birleştiği noktalarda meydana gelecek olan büyük depremin şiddetinin azalması için sizleri duada birleşmeye çağırıyorum.


SİZLERİ 7 GÜN BOYUNCA KUTSAL TESPİH DUASINI YAPMAYA VE SUNAĞIN EN KUTSAL SAKRAMENTİNDE BULUNAN KRALIMIZ VE RABBİMİZ İSA MESİH’E TAPINMAYA ÇAĞIRIYORUM.


Bu sevgi eylemleri aşağıdakiler için sunulmalıdır:

  • Şeytan tarafından kör edilen tüm insanlık için,
  • Bedenen veya ruhen hasta olan insanlar için
  • Ve Tanrı’nın her bir çocuğunda imanın sağlam olması için. 

Bu dua şekli kötülükle savaşacak ve Tanrı’nın çocuklarını kardeşlik içinde birleştirecek, İlahi Korumaya olan İman ve güveni güçlendirecektir. 

Kralımız ve Rabbimiz İsa Mesih’in Sevgili çocukları:

Sizlere sesleniyorum, insanlığın çoğunluğu gibi işitip de kulaklarını kapatmış olan sizlere, Tanrı’nın Egemenliği tarafından eğitilen ama anlamak istemeyen sizlere, SİZLERE SESLENİYORUM… 

Yiyecek sıkıntısı, ekonomik sıkıntı, kardeş sevgisizliği, iyilik yoksunluğu ve imansızlık belası ile karşı karşıyasınız.  

Kraliçemiz ve Annemizin çocuklarını teşvik edin!
Tanrı’nın Halkının madden ve manen hazırlanmasını teşvik edin. 

Büyük ülkeler arındırılacak ve küçük ülkeler acı çekecek. 

Hepiniz imkanlarınız dahilinde stok yapmalısınız, kurtlara yem olmamak için tedbirli olmalısınız. 


Dua edin Tanrı’nın Halkı, Arjantin için dua edin, toplumsal çalkantı geliyor, toprakları sarsılıyor.


Dua edin Tanrı’nın Halkı, Şili için dua edin, toprakları şiddetle sallanıyor.


Orta Amerika için dua edin, sallanıyor, dua edin.


Amerika Birleşik Devletleri’ndeki talihsiz olaylar için dua edin.


Dua edin Tanrı’nın Halkı, Japonya için dua edin, toprakları sallanıyor.


Dua edin Tanrı’nın Halkı, İspanya için dua edin, sarsılıyor.


Dua edin Tanrı’nın Halkı, Fransa terörün pençesinde.

Dua edin Tanrı’nın Halkı, tüm insanlık için dua edin, İmanınız üstün gelsin ve korku Tanrı’nın Halkının hiçbir çocuğunu ele geçirmesin diye dua edin.

KILICIMI HAVAYA KALDIRARAK KÖTÜLÜĞÜN UŞAKLARINI KORKUTURUM VE BANA EMREDİLDİĞİ ÜZERE KRALIMIZ VE RABBİMİZ İSA MESİH’İN HALKINI KORURUM.


Birlik içinde, geri dönmeden, dua ederek, kardeşlerinize kötülük yapmadan ve sevginin elçileri olarak devam edin.

Sizleri kutsuyorum, koruyorum ve sizleri Kralımız ve Rabbimiz İsa Mesih’in Sevgisiyle çağırıyorum. 

Baş Melek Aziz Mikail

GÜNAHSIZ RAHME DÜŞEN, LEKESİZ MERYEM’E SELAM
GÜNAHSIZ RAHME DÜŞEN, LEKESİZ MERYEM’E SELAM
GÜNAHSIZ RAHME DÜŞEN, LEKESİZ MERYEM’E SELAM

 LUZ DE MARÍA’NIN YORUMU

Kardeşlerim:

Tanrı’nın Halkının koruyucusu Baş Melek Aziz Mikail, sözleriyle Dünya’da yaşanacak ve insanlığa acı çektirecek ciddi olayları görmemizi sağlıyor.

Asla çok geç değildir, asla. Hayatımız varken hala zamanımız var, kendimizi düzeltmeye ve Allah yoluna dönmeye zamanımız var.

Aziz Mikail bize nazikçe, önceki nesiller gibi bu neslin de Cennetten uyarılma nimetine sahip olduğunu ve önceki nesiller gibi görenlerin inanmadığını ve işitenlerin inanmadığını bizlere açıklıyor…

Tanrı’nın Halkı olarak bulduğumuz destek, İlahi Emir ile Baş Melek Aziz Mikail’in bize bu zamanda hangi duayı sunacağımızı söylemesi ve 7 gün boyunca sunağın Kutsal Sakramentine tapmamızı bildirmesidir. Bu, Eriha surlarının yıkılmasını akıllara getiriyor (Bkz. Yeşu 6: 15-27).

Aynı şekilde, kandilin gizlenmemesi ve Tanrı’nın Zaferi için vermesi gereken ışığı vermesi için şeytanın Tanrı’nın çocuklarının etrafına ördüğü duvarları yıkmaya çağrıldık.

Kardeşler, Kutsal Tespih duasının ve Kutsal Sakramentte İsa’ya tapınmanın başlayacağı günü Revelaciones Marianas’ın YouTube kanalında duyuracağız.

https://www.youtube.com/c/RevelacionesMarianasLM

Amin. 

_______________________________________________________________

This entry was posted in Türkçe and tagged . Bookmark the permalink.