Atë i Mëshirshëm

______________________________________________________________

. . .

“Çdo shpirt i vetëm në Tokë do të dëshmojë së shpejti shenjat e Ndriçimit të Ndërgjegjes. Secili prej tyre do të gjunjëzohet nga turpi kur të shohin, ndoshta për herë të parë, sa të dhimbshme shfaqen mëkatet e tyre në Sytë e Mi.

Për ata me zemër të mirë dhe të përulur, ata do ta pranojnë këtë Mëshirë të madhe me mirënjohje dhe lehtësim. Për të tjerët, ata do ta kenë këtë një provë shumë të vështirë dhe shumë do ta refuzojnë Dorën Time të Dashurisë dhe Miqësisë.”

. . .

______________________________________________________________

This entry was posted in Shqiptare. Bookmark the permalink.