Maawaing Ama

______________________________________________________________

______________________________________________________________

. . .

“Ang bawat kaluluwa sa Lupa ay malapit nang masasaksihan ang mga palatandaan ng Pag-iilaw ng Konsensya. Bawat isa sa kanila ay mapaluhod sa kahihiyan kapag nakita nila, marahil sa unang pagkakataon, kung gaano kasakit ang kanilang mga kasalanan na makikita sa Aking Mga Mata.

Para sa mga may mabait at mapagpakumbabang puso, tatanggapin nila ang dakilang Awa na ito nang may pasasalamat at kaluwagan. Para sa iba, makikita nila itong isang napakahirap na pagsubok, at marami ang tatanggihan sa Aking Kamay ng Pag-ibig at Pagkakaibigan.”

. . .

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.