Milosrdný Otec

______________________________________________________________

. . .

„Každá duša na Zemi bude čoskoro svedkom znamení osvietenia svedomia. Každý z nich bude od hanby zrazený na kolená, keď pravdepodobne po prvýkrát uvidí, ako bolestne sa ich hriechy objavujú v Mojich očiach.

Pre tých, ktorí majú láskavé a pokorné srdce, prijmú toto veľké Milosrdenstvo s vďačnosťou a úľavou. Pre ostatných to bude veľmi ťažká skúška a mnohí odmietnu moju ruku lásky a priateľstva.“

. . .

______________________________________________________________

This entry was posted in Slovenský and tagged . Bookmark the permalink.