Įspėjimas Lietuvos Pranešėjams

______________________________________________________________

Sveikinimai,

Mano du geriausi draugai yra arabas ir žydas, aš esu Romos katalikas, religija niekada nebuvo problema tarp manęs ir jų, ir manau, kad žmonės paprastai laikosi savo tėvų religijos.

Šventoji Dvasia su manimi bendravo šnekamąja anglų kalba, per telepatiją ir vidines lokucijas. Jis paprašė manęs parašyti įspėjimų paketą penkiomis kalbomis: anglų, portugalų, ispanų, prancūzų ir filipiniečių. Įspėjimą ir sąžinės apšvietimą patirs kiekvienas protingo amžiaus žmogus, nepaisant jo religijos. Jūs tikrai patirsite šiuos reiškinius, ir Šventoji Dvasia paprašė manęs juos jums paskelbti.

Jie seka kai kurias svarbias MARIJOS žinios pranašui ENOCHUI 2021 m. kovo 3 d. ištraukomis. MARIJA yra Kristaus motina.

„Mano vaikai, dar kartą primenu: ruoškitės Įspėjimo atėjimui, nes jis arti, daug arčiau, nei manote. Mano Širdis kenčia matydama, kad didžiulė žmonijos dauguma nėra pasiruošusi; šis puikus įvykis visiškai pakeis daugelio supratimą apie dvasinį gyvenimą. Žmonija pateks į ekstazės būseną, kuri truks nuo penkiolikos iki dvidešimties minučių jūsų žemiškojo laiko, kurioje jums bus parodyta jūsų sielos būsena ir Dievo, ir jūsų brolių atžvilgiu.

„Kiekvienas mirtingasis bus teisiamas, tik mano mažiukai, kuriems trūksta proto, bus išimtis; viskas bus pasmerkta, net ir tavo dykūs žodžiai. Kaip man liūdna matyti, kad daugelis sielų amžinai žus dėl savo nuodėmių sunkumo. Štai kodėl, vaikeliai, prašau jūsų būti dvasiškai pasiruošusiems, kad galėtumėte atlaikyti šį išbandymą, kuris atvers jūsų supratimą ir žinias apie amžinybės ir Dievo egzistavimą.

„Mano vaikai, jūs jau esate tamsoje, kur turite melstis rytą ir naktį, nes jus puola blogio jėgos. Jei jūs, mano mažieji, neatremsite šių puolimų, rizikuojate patekti į mano priešo pinkles ir apgaulę, kuri jus dvasiškai susilpnins ir atskirs nuo Dievo, o paskui pavogs jūsų sielą“.

______________________________________________________________

This entry was posted in Lietuvių and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.