Tin tức về Garbandal

____________________________________________________________

CONCHITA

____________________________________________________________

Đức Mẹ đã báo trước cho bốn cô gái trẻ ở Garabandal:

“Hai sao chổi sẽ va chạm trên bầu trời, cả thế giới sẽ rung chuyển, bầu trời sẽ quay ngược trở lại, Thập giá của tôi sẽ xuất hiện trên bầu trời và sẽ được toàn thế giới nhìn thấy. Đây là mô tả của dấu hiệu Cảnh báo sẽ bắt đầu, tất cả mọi người từ thời đại của lý trí sẽ có một cuộc thăm viếng một đối một với Chúa Giê-xu, Ngài sẽ cho chúng ta thấy tình trạng linh hồn của chúng ta như Đức Chúa Trời nhìn thấy họ. Chúng tôi sẽ có cơ hội để ăn năn với anh ta, nhưng một số người sẽ từ chối anh ta.

Một số có thể chết vì sốc; Chúa của chúng ta muốn chúng ta đừng sợ hãi vì Ngài đến không phải với tư cách là quan tòa mà là để cứu chúng ta khỏi tội lỗi, một món quà của lòng thương xót từ Đức Chúa Trời, cha của chúng ta. Điều này sẽ giúp nhiều linh hồn có cơ hội ăn năn và được cứu khỏi Địa ngục và sống với gia đình của Đức Chúa Trời trong Vương quốc Thiên đàng”.

____________________________________________________________

This entry was posted in Việt and tagged . Bookmark the permalink.