Luz de Maria, Hunio 29, 2022

________________________________________________________________

Mensahe kay Luz de Maria – Hunyo 29, 2022

[Tingnan ang website ng Luz de Maria: https://www.revelacionesmarianas.com/ ]

Aking mga minamahal na tao:

PINAPAPALA KO KAYO NG AKING PUSO, PAG-IBIG KO KAYO.

Aking bayan, kayo ay Aking minamahal na mga anak at ibinabahagi Ko sa inyo ang Aking Salita upang maihanda ninyo ang inyong sarili sa espiritu. Nais kong magbalik-loob kayo at maging magkakapatid; iyan ang nais Ko, na kayo ay maging isang pusong kaisa ng Aking Ina.

Aking mga tao, sa sandaling ito, humingi sa Banal na Espiritu para sa pagkilala sa bawat sandali. Maraming tao na nilalang, nalilito sa ego ng tao na puno ng pagmamataas, ay nagnanais na lumayo sa kung saan ko sila tinawag at ito ay hindi tama.

ANG SANDALING ITO AY PANAHON NG PAG-IWAS AT SA SABAY NA PANAHON NG PAGPILI:

Pag-iwas upang hindi sila maligaw sa ibang mga landas at mapagpipilian upang sa pamamagitan ng Aking Banal na Espiritu ay maaari nilang makilala at tumayong matatag kasama Ko. Kailangan nilang magtrabaho sa Aking Ubasan (Mt. 20:4) upang, kasama ang Aking Kaparehong Pag-ibig, sila ay makapaghintay sa Aking Anghel ng Kapayapaan , na nasa Aking Bahay na naghihintay na ipadala Ko Siya sa Aking Bayan. Kaya naman wala pang nilalang ang nakakita sa kanya ng harapan. Darating ang Aking Anghel ng Kapayapaan pagkatapos lumitaw ang Antikristo at hindi ko nais na malito mo siya sa kanya.

Aking Bayan, napakahalaga na kayo ay maging maingat….

ANG AKING ANGHEL NG KAPAYAPAAN (1) AY HINDI SI ELIJAH O ENOCH, HINDI SIYA ISANG ARKANHEL, SIYA ANG AKING SALAMIN NG PAG-IBIG UPANG PUNUNAN NG PAGMAMAHAL KO ANG BAWAT NILALANG NG TAO NA KAILANGAN NITO.

Ang Diyablo ay nag-iwan ng kakaunti sa kanyang sarili sa impiyerno. Karamihan ay nasa Lupa, ginagawa ang kanyang gawain laban sa mga kaluluwa, ang kanyang digmaan ay espirituwal laban sa mga nananatili sa Akin.

ANG DIGMAAN AY ESPIRITUWAL , ngunit sa parehong oras ito ay nakakapinsala sa kanila, nakakataas at nakakasakit ng kanilang ego ng tao, na nagpapadama sa kanila ng pagmamalaki, pagmamataas, na alam nila ang lahat, na sila ay kailangang-kailangan kung nasaan sila upang ang kanilang mga kapatid ay humanga sa kanila at iyon ay hindi. mabuti. Kapag hindi ka mapagpakumbaba, ipinapahayag ng Diyablo ang kanyang sarili bilang panalo.

Aking mga tao, makinig sa Akin! Mahalaga para sa iyo na maghasik ng kababaang-loob sa iyong mga puso upang ang iyong isipan at pag-iisip ay makapagsalita ng kung ano ang iyong dinadala sa loob.

ITO ANG PANAHON NG IKATLONG FIAT, ANG PANAHON KUNG SAAN ANG KASAMAAN AY NASA LABAN SA MGA ANAK NG AKING INA.

Ang apoy ng kasamaan ay sumusulong, ang mga kapangyarihan ay nagpapatuloy upang ipakita ang kanilang kapangyarihan at ang kanilang galit laban sa maliliit na bata, na ipagtatanggol ng Aking minamahal na si San Miguel Arkanghel.

Ang aking mga anak ay dapat manatiling handa na harapin ang taggutom na nananatili sa sangkatauhan. Magiging malubha ang mga kakulangan, ang klima sa ilang bansa ay magiging sobrang init at sa iba naman ay sobrang lamig. Ang kalikasan ay nagrerebelde laban sa kasalanan ng tao. Ang klima ay patuloy na mag-iiba at ang mga elemento ay susugod laban sa mga nilalang ng tao.

Ihanda ang inyong sarili! Ang kaluluwa ay dapat na isang lampara na nagliliwanag (Mt. 5:14-15) sa harap ng kadiliman na pagdurusa ng lupa sa loob ng ilang oras.

Nang walang takot, nagtitiwala sa Aking Proteksyon, patuloy na sumunod sa lahat ng hinihiling Ko sa iyo upang ikaw ay maging matagumpay. Walang takot! AKO ANG DIYOS MO. (Ex. 3:14)

Dinadala kita sa Aking Sagradong Puso at ikaw ang Aking dakilang Kayamanan. pinagpapala kita.

Ang iyong Hesus

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Mga paghahayag tungkol sa Anghel ng Kapayapaan, basahin…

[Tingnan ang Link: https://www.revelacionesmarianas.com/ANGEL%20DE%20PAZ.html ]

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Sa pagpapanatili sa atin sa pagsunod sa mga Banal na Tawag, Idinetalye sa atin ng ating minamahal na Hesus ang mga pangyayari sa sangkatauhan.

Laging may tawag sa pagkakaisa bilang magkakapatid at pagiging isang puso bilang Bayan ng Diyos alam natin na hindi tayo kailangan, ngunit ang Diyos lamang ang kailangan sa atin.

Mamuhay tayong nakasentro sa pag-abot sa huling layunin, lumalaban sa loob ng Banal na Pag-ibig at Pananampalataya na nagdidikta sa presensya ng Diyos sa bawat sandali ng sangkatauhan.

Sinasabi sa atin ng ating Panginoon na haharap tayo sa isang kadiliman, ngunit hindi Niya tinutukoy ang Tatlong Araw ng Kadiliman. Kaya naman, huwag nating hayaang mag-alinlangan ang ating Pananampalataya, bagkus ay lumago sa bawat isa, maghintay tayo ng tiwala sa Banal na Proteksyon at na ang Bayan ng Diyos ay minamahal at ipinagtatanggol ng kanilang Lumikha.

Amen.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.