Propesiya ni Hesus tungkol sa Antikristo

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Ang Propesiya na ito ni Hesus patungkol sa Antikristo

at ang tanda ng halimaw ay nagkatotoo.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.