Aħbarijiet Garabandal

____________________________________________________________

CONCHITA

____________________________________________________________

L-Omm Imqaddsa bassar lill-erba’ tfajliet ta’ Garabandal:

“Żewġ kometi se jaħbtu fis-sema, id-dinja kollha titħawwad, is-sema se jdur lura, is-Salib tiegħi jidher fis-sema li jidher mid-dinja kollha. Din hija d-deskrizzjoni tas-sinjal li se tibda t-Twissija, in-nies kollha mill-età tar-raġuni se jkollhom żjara waħda fuq waħda ma ‘Ġesù, Hu jurina l-istat ta’ ruħna kif jarahom Alla. Ikollna ċ-ċans li nindmu miegħu, imma xi nies se jirrifjutawh.

Xi wħud jistgħu jmutu xokk; Sidna jridna ma nibżgħux għax ma jiġix bħala imħallef imma biex jeħlisna mid-dnub, don tal-ħniena mingħand Alla missierna. Dan jagħti ċans lil ħafna erwieħ li jindmu u jiġu salvati mill-Infern u jgħixu mal-familja t’Alla fis-Saltna tas-Smewwiet.”

____________________________________________________________

This entry was posted in Malti and tagged . Bookmark the permalink.