Novinky z Garabandalu

____________________________________________________________

CONCHITA

____________________________________________________________

Požehnaná matka předpověděla čtyřem mladým dívkám z Garabandalu:

„Na nebi se srazí dvě komety, celý svět se otřese, obloha se převalí, můj Kříž se objeví na obloze, kterou uvidí celý svět. Toto je popis znamení, že Varování začne, všichni lidé od věku rozumu budou mít individuální návštěvu s Ježíšem, On nám ukáže stav našich duší, jak je vidí Bůh. Budeme mít možnost činit pokání s ním, ale někteří lidé ho odmítnou.

Někteří mohou zemřít šokem; náš Pán chce, abychom se nebáli, protože nepřichází jako soudce, ale aby nás zachránil od hříchu, dar milosrdenství od Boha, našeho otce. To dá mnoha duším příležitost činit pokání a být zachráněny z pekla a žít s Boží rodinou v Království nebeském.

____________________________________________________________

This entry was posted in Čeština and tagged . Bookmark the permalink.