Správy o Garbandalovi

____________________________________________________________

CONCHITA

____________________________________________________________

Presvätá Matka predpovedala štyrom mladým dievčatám z Garabandalu:

“Na oblohe sa zrazia dve kométy, celý svet sa bude triasť, obloha sa vráti späť, na oblohe sa objaví môj kríž, ktorý uvidí celý svet. Toto je opis znamenia, že Varovanie začne, všetci ľudia od veku rozumu budú mať individuálnu návštevu s Ježišom, On nám ukáže stav našich duší, ako ich vidí Boh. Budeme mať možnosť činiť pokánie s ním, ale niektorí ľudia ho odmietnu.

Niektorí môžu zomrieť na šok; náš Pán chce, aby sme sa nebáli, keďže neprichádza ako sudca, ale aby nás zachránil od hriechu, je to dar milosrdenstva od Boha, nášho otca. To dá mnohým dušiam šancu činiť pokánie a byť zachránení z pekla a žiť s Božou rodinou v Kráľovstve nebeskom.”

____________________________________________________________

This entry was posted in Slovenský and tagged . Bookmark the permalink.