Russia vs Ukraine Digmaan

______________________________________________________________

[MENSAHENG IBINIGAY NI SAINT JOSEPH NOONG MARSO 19, 2022]

“Manalangin, mga minamahal kong anak, dahil lahat ay nakasabit sa balanse ngayon. Ipagdasal na ilaan ang Russia sa Puso ni Maria, dahil panahon na para bumaling ang mga anak ng mundo kay Maria, Ina ng Banal na Biyaya. Ipagdasal na makinig ang Russia sa mga tao ng Diyos – ang mga taong ito na nagdurusa ngayon sa Ukraine — dahil ang lupaing ito ay Inilaan sa Birheng Maria. Kailangan na ngayon ang panalangin at mga sakripisyo. Ako, Saint Joseph, ay ipinadala sa Ukraine Bansa upang itaguyod ito, upang ilipat sa tagumpay.”

______________________________________________________________

Ang Agnostics pag-aalinlangan at Atheists negatibong ang pagkakaroon ng Diyos, ngunit ang gayong pag-aalinlangan at negatibong negatibo ay hindi nagpapatunay sa kawalan ng pag-asa ng Diyos.

Saint Joseph ang ampon ama ni Cristo at ipinagkatiwala sa banal na proteksyon para sa dalawampung siglo. Russia ay isang superpower na superpower, na naglalaho sa ipinagkatiwala sa Kapangyarihan ni Joseph, at ipinadala siya sa Ukraine Nation upang itaguyod ito, upang ilipat sa tagumpay. Maniwala man ito o hindi!

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.