Luz de Maria, 18 Iulie 2022

________________________________________________________________

MESAJUL DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS
DAT IUBITEI SALE FIICE, LUZ DE MARIA
18 IULIE 2022

Poporul Meu iubit, primiți Binecuvântarea Mea.


Vă binecuvântez trupul spiritual, trupul fizic și toate organele voastre…
Binecuvântez legăturile familiale…
Binecuvântez respectul, unitatea și adevărul…
Binecuvântez caritatea și onestitatea…
Binecuvântez părinții și pe copii…
Binecuvântez fiecare cămin…
Binecuvântez mintea și gândul…
Binecuvântez fiecare cuvânt pentru ca tot cât ajunge la voi și iese din voi, să fie pentru binele sufletului și pentru mântuirea voastră.


SUNTEȚI LIBERI, COPIII MEI, LIBERI PENTRU A SLUJI ÎN VIA MEA, LIBERI PENTRU A MĂ IUBI ȘI A IUBI PE MAMA MEA PREASFÂNTĂ. Posedați liberul arbitru pentru ca fiecare să decidă dacă Mă urmează sau nu Mă urmează. În acea libertate fiecare posedă Darul Discernământului prin care fiecare în particular știe că pentru a se menține ferm în viața spirituală, trebuie să cunoască bazele ce fac ca structura să fie puternică și fermă.


BAZELE CASEI MELE SE GĂSESC SCRISE CU IUBIRE DE TATĂL MEU, CU SÂNGELE MEU ȘI CU DUHUL MEU SFÂNT.


Am rămas cu fiii Mei pentru a vă hrăni și pentru ca să tranzitați calea Mea; v-am dat pe Mama Mea pentru ca să O iubiți și Ajutoarele Divine pentru ca să nu rămâneți singuri.


Copii Mei sunt recunoscuți pentru iubirea lor față de aproapele, pentru fraternitatea lor între ei înșiși, acesta este semnul că sunt copiii Mei (In 13, 35).


Poporul Meu:


BĂTĂLIA SPIRITUALĂ SE ASCUTE, PUTEREA RĂULUI A ELIBERAT CĂLĂREȚUL SĂU ASUPRA OMENIRII ducând biciuirile naturii, foametea, boala și căderea economiei avansând din țară în țară, cu scopul de a face să țâșnească mânia în copiii Mei pentru ca să fie agresori și hoți.


CONTINUAȚI FĂRĂ A ÎNȚELEGE, POPORUL MEU IUBIT, DEOARECE CREATURA UMANĂ CE TRĂIEȘTE DEPARTE DE MINE, ESTE PRADĂ A RĂULUI. Cei ce se găsesc slabi neprimindu-Mă, cei ce nu îndreaptă calea lor de păcat, de mândrie, de neascultare, de concupiscență, se găsesc în pericol grav de a fi pradă a răului, de a ajunge să slujească răului și de a se condamna.


Mândria, mare rău al omului, exact în acest moment este un mare pericol pentru suflet, de vreme ce vă deschide porțile satanei mai mult decât înainte.


FIECARE MOMENT TREBUIE SĂ-L TRĂIȚI PENTRU A CREȘTE SPIRITUAL, NU PENTRU CA RĂUL SĂ VĂ ÎNDEPĂRTEZE DE MINE.


Viața spirituală, copiii Mei, nu este statică, trebuie să Mă invocați constant pentru ca Eu să înfăptuiesc și să acționez în și cu voi. Nu sunt ciudat, „Eu sunt Dumnezeul vostru” (Ex 3,14) și vă iubesc, vă caut pe toate căile pentru ca să veniți la Mine, nu doresc să vă pierdeți.


Dați atenție apelurilor Mele, nu le lăsați să treacă. Dacă priviți tot ce se apropie, v-ați schimba de „ipso facto”, fără îndoieli, nici considerente. Poporul Meu este dur și de aceea trăiește încercări atât de mari.


APARE UN NOU VIRUS… Vă chem să folosiți planta numită fumaria oficinalis L. (fumăriță) cu tulpina, florile și frunzele ei, gălbenelele pentru piele și usturoiul. (*)


Fără temeri aveți încredere în Iubirea Mea pentru Poporul Meu, deja v-am menționat că omenirea se va schimba, războiul se extinde.


Copiii Mei, vă previn pentru ca să vă apropiați de Mine și pentru ca să începeți convertirea. Invitați-Mă să rămân în voi, așa vă îndepărtați de păcat.
Fiecare este marea Mea comoară… chemați-Mă și nu vă separați de Mine.
Vă iubesc, pătrundeți în Inima Mea.


Al vostru, Isus


BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT

(*) plante medicinale, citiți…
notă traducător: am întrebat instrumentul la ce boală face referire Domnul Isus când ne cere să folosim planta fumărița. Mi-a răspuns că vor reveni cu indicații.

COMENTARIUL LUZ DE MARIEI


Fraților,


Ne găsim înaintea unui apel foarte specific al Domnului nostru, Isus Cristos, pentru ca să renunțăm la lumesc și să ne întoarcem la El.


Mediile sensibile de cât se petrece, noi nu le cunoaștem, dar creaturile ce aparțin elitelor; prin urmare călăuza Domnului nostru în acest aspect este o binecuvântare în plus pentru fiecare dintre noi.


Cum bine ne detaliază Domnul nostru, Isus Cristos, bătălia spirituală merge mai departe de o ispită, de o cădere. În acest moment diavolul se năpustește împotriva noastră pentru a ne scote din posibilitatea convertirii. Fiecare pas rău este o ocazie pentru diavol și imediat vine să acționeze.


Domnul nostru ne spune că suntem liberi, posedăm liberul arbitru. Putem decide între bine sau rău, dar omul posedă liberul arbitru pentru a alege binele care îl completează, nu răul. Posedă inteligență pentru a căuta adevărul și nu greșeala care-l ofuschează. Ceea ce se petrece este faptul că mulți aleargă după ceea ce dorește majoritatea și uneori nu au ideea despre ce vor face, nici să discearnă consecințele. De aceea suntem chemați de Domnul nostru să fim fraterni, să fim mărturie a Iubirii Lui, în aceasta ne distingem creștinii: în a ne iubi unii pe alții.


Amin.

________________________________________________________________

This entry was posted in Română and tagged . Bookmark the permalink.