Hazavan’ny feon’ny Fieritreretana

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Zava – mahatalanjona ny fanazavana ny feon’ny fieritreretana, rehefa hanazava ny feon’ny fieritreretantsika Andriamanitra, mba hahitana vetivety ny fanahintsika amin’ny alalan’ny mason’Andriamanitra.

Ny Fanazavana dia Fahasoavana ho an’ny Fivoarana Ara-panahy. Handinika ny fiainantsika, ny tenintsika sy ny zavatra ataontsika isika, ny eritreritra tsara sy ratsy, ary hahatsapa ny fiantraikan’ny zavatra rehetra ataontsika na ny tsy fitandremantsika amintsika, ny olon-kafa sy Andriamanitra. Nilaza ny olomasina sasany fa mpanota maro no hibebaka sy hovonjena.

Ho famantarana mahagaga maneran-tany eny amin’ny lanitra ilay fampitandremana mba hampitandreman’Andriamanitra antsika mikasika ny Fahari-potoan’ny Soratra Mahafantatra. Miomàna ho amin’izany amin’ny alalan’ny Penance.

Dia hanatona anareo Aho noho ny fitsarana. Ho vavolombelona faingana Aho hiampanga ny mpanao ody, hanohitra ny mpijangajanga, hamely izay mianiana lainga amin’izay mampahory ny mpiasa amin’ny karamany, ny mpitondratena sy ny kamboty, amin’izay manilika ny mpivahiny ka tsy matahotra Ahy, hoy Ny Tompon’ny maro. (Malakia 3:5)

“Maro no hohatsaraina sy hodioina ary hotsapaina, fa ny olon-dratsy kosa dia hizaha toetra ny olon-dratsy; tsy hanam-pahatakarana ny ratsy fanahy, fa izay manana fahaiza-mandinika kosa dia hanana.” (Daniela 12:10)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

This entry was posted in Malagasy and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.