Sangkatauhan ay Tinanggihan Fatima

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Isang mahalagang mensahe ang tumanggap ng mensahe mula kay Cristo noong Oktubre 1, 2017, tungkol sa huling pagpapakita ni Fatima, noong Oktubre 13, 1917.

______________________________________________________________

“Ang mga anak, ang mga oras ay walang laman, at ang pagdurusa ay bumabagsak sa tao. Ang Ika-100 Anibersaryo ng Hitsura ng Aking Ina sa Fatima, Portugal, ay dumating – ito ay isang bagay na ipagdiriwang? Hindi, hindi, ang aking mga anak – bilang Simbahan ay hindi sinunod ang Aking Ina upang Ilaan ang Russia sa Kanyang Puso. Kaya ngayon ang Kanyang mga salita ng propeta ay ilalahad, kung saan ang Russia ay gagamitin ng Diyos upang latiin at parusahin ang sangkatauhan – kung saan aanihin ng mga tao ang kanilang inihasik. Ang mga bansa ay lilipulin – ang Upuan ni Pedro ay ibagsak.”

Iginigiit ni Jesus na ang sangkatauhan ay tumutukoy sa Mensahe ng Fatima – Pagbabalik-loob, Pensiyon at Panalangin – ang panahon ng Awa ay mawawalan ng bisa, at isang panahon ng Katarungan ay magsaya, sa bawat artikulo Fatima, Oktubre 13, 1917.

Russia, isang malaking protagonist ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ay pahihirapan ang sangkatauhan at bakunahan ang Upuan ni Pedro sa Antichrist dahil sa kabiguan ng Simbahan na Ilaan ang Russia sa Puso ni Maria.

______________________________________________________________

“Ang Dakilang Digmaan ay nakatayo sa inyong pintuan at lahat ng uri ng kalamidad ng kalikasan, at ang kahinaan ng mga desisyon ng tao ay gagawin.  Ang kalikasan ay mag-aalinlangan laban sa sangkatauhan.  Ang kasalanan ay sasaksihan sa publiko – sa bukas sa buong sangkatauhan nang walang kahihiyan. Ang mga tao ay malulutas sa kabaliwan at maghihimagsik laban sa Diyos at magiging dahilan ng labis na pagdurusa sa mga anak ng Diyos, upang ang pasukan ni Satanas sa kanyang anak – ang Antichrist – ay maipapakita ang kanyang sarili na tinatawag na sangkatauhan na sambahin ang Hayop.”

Ang sangkatauhan ay magtitiis ng matinding sakit hanggang sa Ikalawang Pagparito ni Cristo kapag talunin Niya ang lahat ng kasamaan sa digmaan ng Armageddon. Ang artikulo Karumal-dumal na Pagkawasak ay nakatuon sa pagsamba sa Antichrist.

______________________________________________________________

Madaragdagan ang pagkawasak, hanggang sa makilala ng mga tao ang kanilang kasalanan at lumuhod.”

Sapagka’t magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian; at magkakagutom at lilindol sa iba’t ibang dako. (Mateo 24:7)

______________________________________________________________

“Mga anak ng Aking Puso, wala kang dapat matakot, tulad ng mga anghel na nakatayo sa tabi ninyo. Magtiwala at malaman na mahal kayo ng Langit.”

Ang puso ng Panginoon ay yaong mga kumikilos ang Banal na Espiritu at sa pamamagitan nila.

______________________________________________________________

Napakalaking lindol ang makikita, naghahati ng mga lupain at kontinente.  Ang mga bulkan ay magtataboy sa maraming bahagi ng mundo, na nagdadala ng maraming buhay sa kanila. Ang mga karagatan ay uungitin at bahain ang lupain. Ang mabigat na ulan at maraming malalaking apoy ay darating.

Baguhin ang inyong buhay upang matamo ang personal na kaligtasan.  Huwag nang maghintay, lumiko, ito ang tamang sandali.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.