Luz de Maria, 7 August 2022

________________________________________________________________

MESAJUL DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS
DAT IUBITEI SALE FIICE, LUZ DE MARIA
7 AUGUST 2022

Poporul Meu iubit:


VĂ BINECUVÂNTEZ CONSTANT CU IUBIREA MEA ȘI VĂ CHEM SĂ MĂ IUBIȚI PENTRU CA SĂ TRĂIȚI ÎN IUBIREA MEA ȘI SĂ DAȚI IUBIRE FRAȚILOR VOȘTRI.


Fără iubire sunteți ca pomii uscați ce nu dau rod, frunzele lui cad și nu dau roade. Așa este cel ce refuză Iubirea Mea, este precum pomul uscat (Mt 7,19). De aceea vă chem la convertire și să cereți Duhului Meu Sfânt, Darul Iubirii, pentru ca să fiți acea apă cristalină, acel rod care este mărturie a celui ce înfăptuiește și acționează în Voința Mea.


Copiii Mei, Darul Vieții trebuie să fie un act constant de mulțumire față de Mine și de aceea, trebuie să refuzați a Mă ofensa.


Copiii Mei, privind evenimentele zilnice în care avansează tentaculele răului, între ele cu mare fermitate: războiul, persecuția Poporului Meu și boala, trebuie să schimbați înfăptuirea și acțiunea voastră și să cooperați în Planul de Mântuire, care este ca toți copiii Mei să se salveze (I Tim 2,4).


Cum cooperați?


Fiind iubitori ai Voinței Mele, veți găsi bucurie în a fi copiii Mei, așa înfruntați tot ce vă vine.


VOINȚA MEA ESTE CA TOȚI SĂ SE SALVEZE, în schimb copiii Mei se îndepărtează fără interes mai mult și mai mult de Mine, fără a crede în tot ce v-am înaintat până când veți înfrunta evenimentele fără a vă fi decis să creșteți spiritual, fără a Mă asculta și fără a vă decide să pătrundeți în Sfânta Scriptură pentru a Mă cunoaște. (In 5, 39-40)


Această generație își bate joc de Mine, de Mama Mea, de Crucea Mea și de consacrații Mei ce înfăptuiesc și acționează în Voința Mea.


Această generație nu înțelege momentul în care trăiește pentru că nu Mă iubește și nu crede.


Această generație respinge Pacea Mea, se mulțumește cu a se cufunda în ceea ce cauzează confruntări, revolte, conflicte și certuri din cauză că aceasta este mediul în care se găsește satana și vă învăluie în tot acest zgomot ce nu permite ca în interiorul copiilor Mei să domnească pacea, iubirea, liniștea, discernământul, donarea și Iubirea Mea. De aceea, expuși la lipsa de milă a răului, mergeți pe căi greșite ce vă duc să fiți necredincioși, la a nu-l iubi pe aproapele, să gustați din mândria și gloria deșartă, privind pe frații voștri atât de mici, că nu-i luați în seamă.


Poporul Meu iubit:


CU CÂT ORGOLIU TRĂIȚI! CÂTĂ MÂNDRIE PURTAȚI CU SINE ȘI DE ACEEA NU MĂ ASCULTAȚI!


Am încredințat pe atâția dintre ai Mei să lucreze în Via Mea și nu acceptă sau Mă disprețuiesc, și încă o dată și încă o dată, ducându-Mă să bat la alte uși unde domnește umilința și iubirea față de Mine.


EU MĂ OFER ȘI SUNT DISPREȚUIT… Bat la ușa inimii copiilor Mei (Apoc 3,20) și trebuie să Mă retrag fără a fi primit până când aveți nevoie de Mine prin decizia creaturii umane și înaintea unei nevoie Mă căutați.


Poporul Meu,


Grăbiți-vă, veniți la Inima Mea! Omenirea a intrat în indiferența față de proprii ei frați și reacționați cu violență înaintea celei mai minime probleme. Omenirea se găsește arzând în intoleranță, în lipsă de iubire și de aceasta profită satana pentru a injecta în voi otrava lui, ce înmulțește acea indiferență, acea bătaie de joc și acea violență.


CONVERTIȚI-VĂ, NU VĂ TEMEȚI DE CONVERTIRE! AȘA VEȚI GĂSI PACEA ȘI VEȚI PRIVI TOT CE SE PETRECE FĂRĂ TEAMĂ, CU SIGURANȚA FAPTULUI CĂ EU SUNT CU POPORUL MEU.


Războiul se dispersează în mai multe focare de tensiune. Aceasta este strategia puterilor pentru a ataca fără a alerta, fără a fi văzute.


Se scumpesc alimentele și medicamentele pe tot Pământul. Națiunile puternice cred că posedă din ceea ce se va scumpi pentru restul omenirii și nu este așa. Marile națiuni au fost prădate cu anterioritate.


Poporul Meu, ascultați răgetul de război în Balcani, trădarea și moartea ajung la aceste pământuri. Luptele în aceste momente și pe viitor vor fi pentru apă, care se va scumpi îndeajuns. Creatura umană a disprețuit-o și temperaturile înalte o evaporă.


Rugați-vă pentru India, copiii Mei, suferă din cauza invaziei și a naturii.


Rugați-vă, copiii Mei, rugați-vă, Argentina cade și poporul ei se revoltă.


Rugați-vă, copiii Mei, rugați-vă pentru Chile, suferă din cauza naturii.


Rugați-vă, copiii Mei, Indonezia se cutremură și este redusă de apă.


Rugați-vă, copiii Mei, rugați-vă pentru Statele Unite și Rusia, răspândesc conflictele.


Poporul Meu iubit, treziți-vă! Este necesar pentru voi să fiți precauți; fără a anunța, luptele se intensifică și copiii Mei vor fi străini pe pământuri străine. Fiți precauți.


Rugați-vă, este necesară rugăciunea cu inima.


EU VĂ PROTEJEZ, VĂ CER SĂ VĂ CONVERTIȚI, VĂ BINECUVÂNTEZ. FIECARE DINTRE COPII MEI TREBUIE SĂ RAȚIONEZE.


Nu vă temeți, Poporul Meu, măriți Credința. Nu vă temeți, Eu sunt cu voi.
Al vostru, Isus


BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT

COMENTARIUL LUZ DE MARIEI


Fraților,


Domnul nostru, Isus Cristos, cu Iubirea Lui Divină ne invită să fim iubire, ne invită să înfăptuim și să acționăm ca El. Ne-o spune foarte clar: cine nu-L iubește pe Dumnezeu și pe aproapele ca pe sine însuși, este precum pomul uscat, nu dă roade…moare spiritual.


Ne înfățișează importanța iubirii din care se desprind darurile și virtuțile, cum să înfăptuim și să acționăm pentru fiecare dintre noi. Aceasta este învățătura Domnului nostru, moștenirea pe care o dă copiilor Lui: Iubirea Divină.


Să fim experți în iubire și celelalte ni se vor adăuga pe deasupra, căci este ușor a trăi cum place fiecăruia și îi facilitează calea, dar a fi caritate cu aproapele și a purta împreună cu fratele opreliștile spirituale și materiale, aceasta fraților, este ceea ce trebuie să depășim.


Iubirea Divină este sublimă, dorește ca umana creatură să privească în interiorul ei pentru ca să avanseze și să poarte ego ul ei să dispună acțiunile care îl fac să dea înapoi, deși este dificil când Cristos e menținut constant în Pătimirea Lui dureroasă.


Din cauză că umana creatură menține Pătimirea dureroasă în stare actuală, omenirea Îl încoronează cu spini și-L răstignește din nou. De aceea ne spune: voi, Poporul Meu, oferiți, reparați, sacrificați-vă… Aceasta este Durerea Mea din cauza disprețului omenirii, din cauza respingerii, din cauza refuzurilor, ereziilor, sacrilegiilor și a faptelor și actelor contrare Iubirii Divine.


Fraților, în actualitate trăim o apropiere a războiului cum nu am experimentat ca generație. Este trist, dur, de negândit că omul dorește să se distrugă pe sine însuși cunoscând magnitudinea armelor cu avansări tehnologice, care se posedă acum.


Fraților, să ne rugăm și să oferim, rugăciunea poate totul când această rugăciune se naște din inimă și anterior s-a căutat Sacramentul Reconcilierii.
Ultimele lupte vor fi pentru scumpirea apei pe planetă, aceasta va motiva creatura umană să caute diferite forme de a recolecta ceva apă pentru supraviețuirea ei.


Fraților, viața nu va mai fi la fel. În Dumnezeu pot tot.


Binecuvântări,


Luz de Maria

________________________________________________________________

This entry was posted in Română and tagged . Bookmark the permalink.