Ang Aming Babae at ang Malapit na Hinaharap

________________________________________________________________

Ekstrang Mula sa Mensahe sa Bright Star at Firelily

Bet-lehem Chapel

4 Agosto 2022

ANG ATING BABAE: “Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binabati ko kayo sa Bright Star ng Pag-ibig ng Diyos at hinihiling ko sa inyo na manatiling payapa sa mundo ngayon. Ah, anak ko ang hinirang ay sinusubukan sa bawat antas na sila ay inaatake sa lahat ng dako para sa kasamaan na alam ng kanyang oras ay napakaikli. Sa lahat ng ipinangako ng Diyos sa Kanyang mga musmos ay tungkol sa paglalahad ng inyong mga mata. Dapat itong maging malaking kaaliwan para sa inyong mga anak na malaman na manatili kayong tapat hanggang wakas. Ah, mahal na mahal kayo ng mga anak ko sa kaaliwan na dinala ninyo sa Puso ko sa paglipas ng mga taon. Mahal ko kayong mga anak ngayong gabi upang dalhin sa inyo ang maraming biyaya para sa inyong katapatan.”

“Ah, ang mga anak ko sa mundo ay nasa gayong kalagayan ngayon ngunit lahat ng bansa sa mundo ng kanilang ekonomiya ay nakabitin sa pamamagitan ng isang thread. Para itong mga domino, ang mga anak ko sa pagsisimula nilang mahulog. Payapain ang aking mga anak sapagkat ginawa ko sa inyo ang maraming pangako na tutupad ko. Marami ang maglalahad sa susunod na ilang buwan. Ah, ang pagkain ng mga anak ko ay magiging kakaunti na, ngayon ang panahon para kunin ang lahat ng bagay na kailangan ninyo. Sapagkat ito ay hindi lamang pagkain na ikaw ay wala. Isaalang-alang ang mga bagay na kakailanganin mo sa susunod na ilang buwan. Sapagkat may isa pang sakit na darating sa iba’t ibang panig ng mundo, at muli nilang isasara ang inyong mundo upang gampanang muli ang sarili nilang adyenda.”

“Ah, kaming mga anak ng Langit ay nalulungkot bawat araw habang nakikita natin ang malalaking plano ng kasamaan na gagawin nila para maging epekto. Ipagdasal ko na ito ang pinakamahalagang bagay ngayon, ang mga makamundong bagay ay hindi na mahalaga sa oras na iyon at ang kaligtasan ng mga kaluluwa ang tanging bagay na dapat ninyong alalahanin sa aking mga anak. Mangyaring tulungan ang iyong Ina sa huling oras na ito upang i-save ang maraming mga bata hangga’t maaari. Bawat maliit na bagay na inaalok ninyo sa Akin ay inilagay ko sa Pamamagitan ng Aking Puso at nag-aalok sa Ama. Salamat sa inyong mga anak, salamat sa lahat ng inyong panalangin, pagdurusa, sa inyong mga sakripisyo. Mahal ko kayong mga anak ko at hinihiling ko sa inyo na magpatuloy sa landas na inilagay kayo ng inyong Diyos.”

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.