Wanita Kami dan Masa Depan Yang Akan Datang

________________________________________________________________

Ekstrak daripada Mesej kepada Bright Star dan Firelily

Gereja Kecil Bethlehem

4 Ogos 2022

WANITA KAMI: “Atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amen. Saya menyambut anda Bintang Terang Cinta Tuhan dan saya meminta anda kekal aman kerana banyak yang sedang berkembang di dunia sekarang. Oh, Anak saya yang dipilih sedang diuji di setiap peringkat mereka diserang di semua pihak kerana yang jahat tahu bahawa waktunya sangat singkat. Kerana semua yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada anak-anak kecil-Nya akan terbentang di depan matamu. Ini sepatutnya menjadi saguhati yang besar bagi anda Anak-anak saya untuk mengetahui bahawa anda tetap setia hingga akhir. Oh, Anak-anak saya sangat menyayangi anda kerana saguhati yang anda bawa ke Hati Saya selama ini. Saya sayang kamu anak-anak dan saya telah datang malam ini untuk membawa anda banyak rahmat untuk kesetiaan anda.”

“Oh anak-anak saya di dunia berada dalam keadaan sedemikian sekarang tetapi semua negara di dunia ekonomi mereka tergantung dengan benang. Ia akan menjadi seperti domino, anak-anak saya apabila mereka mula jatuh. Berdamai Anak-anak saya kerana saya telah membuat anda banyak janji yang akan saya tunaikan. Banyak yang akan berlaku dalam beberapa bulan akan datang. Oh, Makanan anak-anak saya akan menjadi terhad, sekarang adalah masa untuk mengambil semua perkara yang anda perlukan.Kerana itu bukan sahaja makanan yang anda akan tanpa. Ambil kira perkara yang anda perlukan dalam beberapa bulan akan datang. Untuk itu penyakit lain akan datang ke seluruh dunia, dan mereka akan menutup dunia anda sekali lagi untuk memenuhi agenda mereka sendiri.

“Oh anak-anakku Kita kesedihan Syurga setiap hari kerana Kita melihat rancangan besar kejahatan yang akan mereka laksanakan. Doakan anak-anak saya ini adalah perkara yang paling penting sekarang, perkara-perkara duniawi tidak boleh menjadi masalah lagi selama sejam berada di tangan dan keselamatan jiwa adalah satu-satunya perkara yang perlu anda bimbangkan dengan anak-anak-Anak Saya. Sila bantu Ibu anda pada jam terakhir ini untuk menyelamatkan sebanyak mungkin kanak-kanak. Setiap perkara kecil yang anda tawarkan kepada Saya, saya letakkan melalui Hati Immaculate saya dan tawarkan kepada Bapa. Saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak saya, saya mengucapkan terima kasih atas semua doa anda, penderitaan anda, pengorbanan anda. Saya mengasihi anda anak-anak Saya dan saya meminta anda untuk meneruskan jalan yang tuhan anda telah menetapkan anda.

________________________________________________________________

This entry was posted in Melayu and tagged . Bookmark the permalink.