Petrus Romanus, 13. Elokuuta 2022

________________________________________________________________

ATING PANGINOON: “Binabati kita, Aking minamahal na William ja Pinagpapala kita: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak ja ng Espiritu Santo. Aamen. Huwag matakot, dahil ang iyong puso ay bukas in Aking Dekreto ja ikaw lubos na nakalulugod sa Akin. Huwag matakot, Aking anak, dahil ikaw ay ngunit napakaikling panahon na natitira para manatili sa bilangguan.”

WILLIAM: Si Hesus on naimisissa Kanyassa.

ATING PANGINOON : “Binabati kita, Aking matamis na anak, odottaa para sa palaya mula sa bilangguan, ngunit alamin, Aking banal na anak, ito on salong helposti panahon na.”

“Aking minamahal na anak, nyt on Dakilang  Tatlong Araw na Kapistahan, joka on Aking Banal na Inang si Maria, on nanatilis sa Lupa saada aikaan Kanyang Kalinis-linisang pagdating Kanyang Tadhana, ng Kanyang no Korona saikana -15 ng Agosto. Samalla kun Tatlong Araw, ang bawat kaluluwang dumaan [sa tabing] on iniligtas kuten gantimpala, dahil sa Kapistahan ng Kabanal-banalang Ina.”

“Aking matamis na anak, se on aikamoinen panahon sa kasaysayan para sa sangkatauhan, dahil ang Sangkatauhan on hindi napagtanto kung gaano kaseryoso ang oras. Mayroon na lamang taon pa an natitira and an sangkatauhan ay dapat balik-loob in Aking Dibinong Ama na Siyang odottaa Kanyang anaks, jotta tumalikod on makasariling buhay ja balik-loob sa wars and kapina dahil ang kanilang kasalanan on annettu kanilalle ilman arvokasta. Aking anak, Aking anak: Ako on nakikiusap inyo na tumalikod, joka on ihastuttava kasalanin. Ako ay patuloy na iaalay ang Aking buhay para sa inyo, ngunit kayo ay dapat na magbago ngayon, pakiusap. Mahal na mahal ko kayo.”

“Magkakaroon ng isa sakit na daating in the sangkatauhan, jotta voit osallistua Aking Amaan. Timog  Amerikan valtiot  ja  Bansa ng Aprika: Ako ja Aking Kabanal-banalang Ina ovat kaikki Akingin valtakunnat, jotka pystyvät muuttamaan kanilang buhay, na bumalik sa Katotohanan ja manalangin kabanal-banalangi, manalangin kabanal-banalangi dahil marami yhtyeen  maakunnassa ja maakunnassa.”

“Ang Timog Aprika on liikkeellä ja Nigeriassa ja kaikissa Hilagassa olevissa valtioissa, jotka ovat saaneet paljon valtakunnallisia muslimeja . Magkakaroon, ng maa na mag-aapoy doon in long helping panahon. Gazan kaistale Israelissa  on  Malaking   Digmaan,  Iranin  ja  Libanonin valtakunnallinen maakunta, joka on ensisijainen espanjalainen valtakunta, ja se on liittoutuneen syrjäytymisen ja syrjäytymisen myötä.

“Dasalin ang  Banal na Rosaryo  ja ang Rosaryo ng Dakilang Awa ng Diyos, dahil ito ay napakahalaga.”

Araw on patuloy na matinding init init init in Aking mga anak, dahil ang Banal na Nilikha on kumikilos näyttääkseen sangkatauhan na sila ay nakakasakit sa Diyos ng labis.”

“Manalangin para Pransiya, dahil ito on handa na magbago ng landas, na nag-iiwan ng bubukas isang bansa, na hindi naniniwala sa Akin. Aking tinat Aking Banal na Monarko aloittaakseen  siunauksen  Pransiyassa, ja se on helposti saavutettavissa Digmaang  Sibil ja Siya kanssa  . Si Papa Benedikto on äärimmäisen helppokäyttöinen. Aking ipiinapadala Aking Makaamang Pagpapala sa kanya and sa yo, Aking banaali na anak.”

“Sa wakas, Aking nais na an Aking mga tao  in Taywan  na magbalik loob sa Akin, iyong Mapagmahal na Tagapagligtas, dahil ang inyong bansa ay sasalakayin helping panahon, na magsasangkot ng ng  maaming d’apay banss” , na magsasangkot ng Australya  and  ng USA  Ngunit sa katapusan, ito ay magtatagumpay, dahil Ako, si Hesukristo, ang Anak ng Buhay na Diyos, ay Mahal kayo. Huwag matakot, Aking mga anak, ngunit magbalik-loob sa Akin, sapagkat si Hesus vain magiging inyong lakas.”

“Aking anak, napakarami ang Aking maaaring maihayag sa iyo tungkol sa bansa, ngunit sa ngayon Ako on vain pieni liittolainen para sa sangkatauhan, ngunit Ako on nakikiusap ming gonaa aagubnay, lahat aagubnay. Mahal ko kayong lahat.”

WILLIAM: Ang Ating Banal na Ina on dumarating – Siya on heikompi kuin Hesus – Siya ay tumingin [sa Kanya] naakan karitsasta. Ang Ating Mahal na Ina on äärimmäisen hyväkuntoinen paligid Niya. Kanyang buong Pagmamahal Siya kertoo:

ATING MAHAL NA INA: “Binabati kita, Aking minamahal na anak ja annak. Ako ay naparito sa araw na ito tukee vain Hesus sa Kanyang Dibinong salita, ngunit Ako on babalik sa ika-15, jotta hän sai paljon enemmän malalim na Mensahe para Aking annak.”

“Aking mga anak; Aking Banal na anak ng Aking Kalinis-linisang Puso, alam ko, ikaw ay nalulunkot, dahil ikaw ay nasa bilanguan pa rin, ngunit Aking tinitiyak sa iyo, kuten vain sinabi sa iyo, ng siaws He aikus, ng siaw He aikus Malaya lalong helposti panahonissa. Mahal na mahal kita,  Aking panghinaharap na Santo Papa – ja paras huli Banal na Inang Simbahanissa . Manalangin Aking anak, para sa Bikaryo, dahil ang kanyang oras ay napakaikli. Manalangin, Aking mga anak, dahil  ang Simbahan ay maghahati, salong helping panahon diyosin diyos, dahil an  Pagkakapangkat-angkat ay napakalapit na, missä kaikki ovat yltäkylläisiä, na iiwan ang Herarkiya ng Simbahan sa kalituhan and takot papasok sangkatauhan puso ngkatauhan.”

“Manalangin, Aking mga anak, dahil mayroong wala pa sa 5% ng mundo an nakikinig sa Banal na Salita ng Diyos. Aking anak, manalangin – ja se on huippuluokkaa joka päivä, dahil angkatauhan on paavillinen kalungkutanissa ja digmaanissa. Ang  Ikatlong Digmaang Pandaigdig on kotoisin koko  maailmasta. Lukuisat makikipagdigman-alueet, jotka saapuvat Australian  bansaan . Ang Gobyerno on aloittanut sen, jotta hän pystyy suojaamaan itseään. Huwag magtaka, Aking anak, sapagkat ikaw ay ipatatawag saada tuottoa sila para gumawa ng desisyon, para tuoton anyong bansa.

“Ang Tsina on ylenpalttinen saavuttaakseen valtavan bansan. Pakibasa Ang Apocalipsis , se on näkyvissä missä tahansa maailmassa, helposti koko ajan. Aking anak, Aking hinihiling na hat kayo na alang-alang ninyo kung anno an nangyayari inyong world.

“Mahal Ko kayo, matamis na anak ja hinihiling inyo na manalangin – Mahal Ko kayo, matamis na anak ja inilalagay Aking Banal na Kapa in bumaling of Akin and sa Aking Dibinong Anak, si Hesus. Aking ibinibigay inyo ang Aking Proteksiyon at Pinagpapala ko kayo: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak ja ng Espiritu Santo. Aamen.”

“Mahal kita, Aking banal na anak. Kumuha ng lakas ng loob, dahil kaikki Aming sinabi sa iyo sa nakalipas na 40 vuotta, ikaw on puwedeing makatiyak na ito mangyayari. Ikaw ang Aking mahalagang anak ja kaikki Aking sinabi iyo tungkol yksityisissä bagayissa, ay matutupad, pitkällä aikavälillä. Mahal kita ja makikita kita sa ika-15.”

“Pinagpapala kita: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Aamen.”

WILLIAM: Si Hesus on ilmoittanut Kanilang Pag-ibigille Pinagpapalassa:

ATING PANGINOON: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Aamen.”

WILLIAM: Si Hesus ja Maria on langallinen osana Puting Krusia, suomalaisia ​​ja suuria Liwanagia.


[Alkuperäinen Mensahe: https://littlepebble.org/2022/09/01/message-847-13-august-2022/]

________________________________________________________________

This entry was posted in Suomi and tagged . Bookmark the permalink.