Petrus Romanus, 15. Elokuuta 2022

_______________________________________________________________

ATING MAHAL NA INA: “Binabati kita Aking minamahal na panghinaharap na Bikaryo ng Bahay ni Hesus sa ibabaw ng Lupa.”

WILLIAM: Aking nakikita aking sarili na nakatayo sa harap ng Dalawang Krus habang ja  Papa Benedikto on nasa tabi ng isa et  ako ay nasa tabi ng isa pang Krus. Ang Ating Mahal na Ina on yhdysvaltalainen ja ansainnut maksuja.

ATING MAHAL NA INA: “Ako on tullut  nyt Dakilang Kapistahanille Aking Pag-akyat sa Langitille . Kaikki kaikki Anghel ja nakikita selässä Ko on kaikki kalluluwa na nailigts Anghel nghelt nailigtas jo nyt, jotta makasama Ako sa Langit sa Dakilang Araw ng Kapistahan na ito – at sa araw na kapista on ang isang iyong sarili, dahil sa loob ng taon na darating ay ika’y magkakaroon ng dakilang tagumpay, Aking Banal na anak.”

“Sa araw na ito Aking nais na makipag-usap sa hat nga anak na nakikipaglaban para Katotohanan ng Aking Dibinong Anak, si Hesukristo, ang Anak ng Buhay na Diyos, sapigkat sa Araw ng Kapistahan nais lahatna ito Aking minamahal na anak, na an punto ng pabago ng Tagumpay ng Aking Dibinong Anak, si Hesus, on naulata na  ja loob ng siyam na taon, ang Tagumpay ng Aking Dibinong Anak, si Hesus, on kypsynyt. ”

“Aking minamahal na mga anak, ang mundo ay patungo sa matinding panganib, dahil ang Rusiya, bagaman tila sa publiko, ay natatalo sa labanan ng digmaan in Krimea and an bansang kahalintulad nito – na siyang magnsangpaloka ng hu Ukraine – na siyang bansangpalokanit ng hu  Ukraine anak, iyon voi paljastaa kahinaanin laulaakseen sangkatauhanin. Sila on nananalo. Kun dahilan ang Rusiya on pinahihintulutan ito, on alisin an Katotohanan, dahil ito on lokohin an Aking anak ng Europa  na payagan ang Rusiya na salakayin sila, kun kaylan hindi nila inaasahan. Ang Pinaplano ng  Rusiya  on kulunut eroplano eri puolilla linyaa, jotta se voi saavuttaa Malayang Mundo -alueen. Hilaga ng Europa ; Norjan, Ruotsin  ja  Tanskan valtiot, kaikki Bansa  na ang lupa ovat Venäjän valtakunnat. Ito ay mangyayari kapag an digmaan ay lumala.”

”Aking nais na bigyan ng babala kaikki Euroopan maat ja valtakunnat, dahil ang Rusiya on sasalakay of sandata, na aling nakatago mula inyang paningin. Ang Tsina, din, on sasalakay kaikkialla Asyassa, joka sisältää 200 miljoonan mittaisen tauhan ja aatakehin Rusiyassa, dahil ang Tsina on johtanut maailman merkittävintä maailmaa ja Akingin pyhitystä. Ang Espanya on muslimeja ja Pransyaa, joka on maaginen nasa kabuuang kabuuang na madadala of the Digmaang Sibil sa loob ng lupain.”

“Aking tainatawag nga anak na pag-aralan an magalangit na Mensahe na ibinigay sa iyong lupain nang maraming, maraming taon and magbalik-loob sa Diyos, sapagkat oras na upang an Aming mga anak na di sila diyos awa. Oras na for an Aming anak y magsumamo sa diyos ng tulong ja Kanyang Banal na Awa.”

“Si Papa Benedikto koko ajan herää helposti Aming Banalille, si Williamille, jotka ihailevat Huling Bikaryoa. Manalangin para in the canilang, Aking anaks, upsagkat ang diyos ay hindi nakalimutant Kanyang anak. Manalangin matamis na anaks, dahil an sangkatauhan on mabuting teleskopyo, ay nanonood in Kalangitan, saagkat mayroong ikäviä asteroideja na dumadaan in Mundo ja kuvailee maisemia, jotka ovat helposti ulottuvilla. Sa napakaikling sandali, ang Media on sasabihin sa inyo na tayo ay nasa panganib.”

“Aking anak, kuten inyong nakikita, ang mundo ja kaganapan nito ay napakalapit na, para angkatauhan ay maramdaman an kalungkutan ng kung anno ang sinabi inyo ng higit sa 100 taon.”

Amerika, Amerika, na karoon ng higit sa 100 na Pampublikong Tagakita sa huling 50 toon. Ang Hawaii ja ang Baybayin ng Kalipornya on kaksinkertainen matagal na guganapan nadarating inyo. Bulkanit: At ang lupain ay lilipat, salong helping panahon. Aking hiningi sa sangkatauhan na ihanda angga sarilit and lumipat mula sa lupain, sa isang lugar kung, jonne voi suojata. Hilingin sa iyong Anghel na Tagapag-alaga na tulungan kayo nyt, dahil sila on suojaava kayo.”

“Aking mga anak, ano pa ba ang puwedeng Aking sabihin sa inyo? Samalla Simbahan on helposti saavutettavissa ja valtakunnallinen, papa Benedikto on tinangal, gayon ang Simbahan on upea dilim, ngunit, ang anak ng liwanag pinaang an patang pinaang Tunay na Papa, na siyang ikaw, Aking banal na anak, ngunit maraming mga tao ang malilito.”

“Manalangin para bansa na pumapalibot sa Tsina, hanggang sa Europa, dahil dahil maaming annak an matatakot dahil ang Tsina on hengästyttävänä – tai alamin ito, milyun-milyong mamamama tao na. Ang Amerika on aatakehin ja ang Tsina ja Rusiya ang sasalakay rito. Alamin ito, Aking minamahal na anak, na ang kaaway on hindi magtatagumpay, sapagkat nasa sandaling ito kun kaylan ang Rusiya at Tsina ay isisigaw na sila ay nagtagumpay, nasa panahon na yun na mondro II ang banal pana na ang Rusiya at Tsina on Mararamdaman an Lakas ng Diyos.”

“Aking minamahal na anak, Aking hiniling sa inyo na manalangin and humingi sa Diyos ng tulong and para sa kalakasan, dahil kayo on pumapasok in Dakilang Labanan ng Katotohanan. Tandaan na pumunta sa Misa tuwing makakaya ninyo ja dasalin an Aking dasal na Aking hiniling sa Aking anak na dasalin. Mahal na mahal ko kayo.”

“Manalangin para sa Inglatera, Aking mga anak, sapagkat labis na kalungkutan ang papasok sa kanyang lupain and digmaan ay kukunin an lupang ito, na nila’y hindi pinaniniwalaan na mangyayari.”

‘Manalangin din para sa Australya, dahil ang Tsina ay naghahanda na salakayin ang lupain nito, ngunit kun ang Aking anak on tumalima in Akin, Ang Tsina on sasalakay vain sa bahagi nito.

“Manalangin, Aking mga anak, dahil magkakaroon ng isang kaganapan na magsisimula sa Hilagang Korea; monet muut äidit, ngunit sila ay sasalakay kapatid na babae, Timog Korea – sa Timog – pagpatay sa maraming kaluluwa.”

“Aking anak, ito on kalungkutan sa Akin na Aking kailangang patuloy na babalaanan kayo, ngunit kung Aking hindi, sino and maliligtas. Ang orasan ay nasa 12, ja katapusan ng makasalanang Rusiya ay nasa mundo, ngunit ito on nanggahulugan matinding pagkawasak para sa mundo, ngunit sa katapusan Aking Kalinis-linisang Puso ay magtagumpay .

“Mahal ko kayo, Aking minamahal na anak. Kuuntele Aming Banal na Bikaryoa ja Papa Pedro II: ta, koko ajan helposti. Mahal ko kayo. Ang Aking Anak na si Hesus – Ang Aking Dibinong Anak – ihailee Kanyang Pagpapalaa.”

WILLIAM: Si Hesus on dumating, kaikki kengät suot on maliwanag na puti. Siya on mukana Pinagpapalassa.

ATING PANGINOON: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Aamen.”

“Binabati kita, Aking banal na anak, William, ja kaikki Aking minamahal na anak. Binabati ko kayo, Aking minamahal na anak ng Katapusan ng Panahon. Ako on vain valinnut kaikki Aking-anakit. Kuuntele ja kuuntele Aking Ina – Banal na Ina. Pinagpapala kita Aking banal na Anak ja Aking Pinagpapala an iyong araw ja maailman anakit: Sa Ngalan ng Ama ja ng Anak at ng Espiritu Santo. Aamen.”

WILLIAM: Ang Ating Mahal na Ina on Pinagpapala sanoi.

ATING MAHAL NA INA: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Aamen.”

WILLIAM: Siya on erittäin hyvä esimerkki, joka on samankaltainen kuin pitkään helposti.

ATING MAHAL NA INA: “Kumuha ng lakas ng loob. Pinagpapala kita ja Mahal kita: Sa Ngalan ng Ama ja ng Anak ja ng Espiritu Santo. Aamen.”

Reyna ng Langit


[Alkuperäinen Mensahe: https://littlepebble.org/2022/08/28/message-846-15-august-2022/ ]

_______________________________________________________________

This entry was posted in Suomi and tagged . Bookmark the permalink.