Luz de Maria, 9 ta’ Settembru 2022

_______________________________________________________________

MESSAĠĠ TA’ MARIJA MQADDISSA LIL LUZ DE MARIA

9 TA’ SETTEMBRU, 2022

[Ara l-websajt: https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm ]

Tfal għeżież:

Nżommok MOĦBIA F’KULL TAĦBIT TA’ QALBI.

IRĊIEVU IT-TBEKIKI TIEGĦI FLIMKIEN MAL-GĦAJNUNA KOSTANTI TIEGĦI GĦALL-ĦTIĠIET TA’ KULL WIEĦED U DAK LI TIffaċċjaw MILL-MIXJA TIEGĦEK TA’ KULJUM.

Intom il-Poplu li rċevejt f’riġlejn is-Salib tal-glorja u tal-maestà. Xi wħud minn dawk it-tfal marru u sejrin lil hinn minn dan il-Poplu li tani Ibni: jgħixu fid-diżgrazzja u ssieħbu mal-ħrejjef tax-Xitan. Ibni Divin ibati minħabba dan u jien insejħilhom għall-konverżjoni.

Tfal:

L-ELITE QED JIKSBU FIS-SAĦĦA! Il-bidliet mhux se jdumu li ġejjin; qed jinfirxu madwar l-umanità u mhumiex għall-ġid ta’ wliedi, u lanqas għall-ġid ta’ ħajjithom spiritwali.

Tfal:

INSEJĦILK BIEX TIBQGĦU FUQ ALERT! Ibqgħu ġewwa fil- Maġisteru veru biex ma titbiegħedx minn Ibni. Tbiegħdux mill- Kmandamenti , u kunu wlied li josservaw il-Liġi t’Alla.

Uliedi:

Ibqa’ FUQ ALLER! Ibqa ‘twissija f’kull rispett, għax hemm diversi ċentri ta’ kunflitt armat fid-Dinja, li se jmorru mill-kliem għall-fatti. L-umanità qed tgħix fil-periklu minħabba armamenti moderni u armi mhux magħrufa għall-umanità.

Ibqa’ FUQ ALLER!   Ħares ‘il fuq: Ġisem tas-Smewwiet qed joqrob.

Itolbu, uliedi, itolbu għaċ-Ċina u t-Tajwan.

Itolbu, uliedi, itolbu għar-Russja u l-Ukrajna; itolbu, tfal – huwa meħtieġ.

Itolbu, Uliedi, itolbu għall-Istati Uniti: in-natura se tagħmilha tbati qabel ma jagħmlu l-irġiel.

Itolbu, uliedi, itolbu għall-Arġentina, il-komuniżmu daħal f’dan in-nazzjon.

IL-POPLU TA’ IBNI MHUX KONXJI LI BIL-KONVERŻJONI U T-TALB JINTRUBĦU BATTALJI KBAR (Mt.7:7-11; Ġudita 9:11-14). Il-Fidi medjokri ta’ wħud minn uliedi ma tħallihomx jiftħu qalbhom għal Ibni.

F’dan il-mument insib nies li huma veri refuġji ta’ konsolazzjoni għal Ibni quddiem is-sakrileġji, l-offiżi u l-atti ta’ disprezz li jsiru kontra Ibni.

Uliedi:

Qed tfittex refuġji? Trid tilħaq kenn fiżiku għall-aktar żminijiet kruċjali?

L-ewwel kunu rifuġji fejn Ibni jistrieħu u jsib il-kuntentizza f’dan iż-żmien u fiż-żminijiet li ġejjin. Kun imħabba. Kunu jagħmlu r-Rieda t’Alla.

INĦOBBOK U PROTEĠIK.

TIBŻAGĦX, TFAL, TIBŻAGĦX. Jien MA’ KULL WIEĦED MINNkom.

Inberikkom.

Ommna Marija

SEL MARIJA L-AKTAR PURA, MAĦSUBA MINGĦAJR Dnub

SEL MARIJA L-AKTAR PURA, MAĦSUBA MINGĦAJR Dnub

SEL MARIJA L-AKTAR PURA, MAĦSUBA MINGĦAJR Dnub

KUMMENTARJU TA’ LUZ DE MARIA

Aħwa:

Ommna l-Imbierka, Tabernaklu Sagru ta’ Binha Divina, tassigurana mill-Imħabba u d-Difiża Tiegħu.

Twissina dwar l-użu ħażin tal-armamenti moderni u dak li għadna ma nistgħux nimmaġinaw li l-bniedem bena biex jagħmel il-ħażen lil sħabu. Dan diffiċli biex nidiġerixxu, ħuti: qed niffaċċjaw l-użu ħażin tax-xjenza li se jfarrak lill-bniedem innifsu.

Din mhix xi ħaġa li faċilment tiġi assimilata, u għalhekk Ommna ssejħilna għall-konverżjoni, biex nitolbu bil-qalb u biex nagħmlu sforz biex il-Fidi tagħna tibqa’ tikber il-ħin kollu. Ejjew nistinkaw biex inkunu ftit kenn fejn il-Mulej maħbub tagħna jista’ jieħu kenn u jista’ jsib tifel li jagħtih kuntent.

Amen.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Malti and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.