Pagiging Bukas-palad

______________________________________________________________

Ang kaligayahan mula sa pagiging makasarili ay tumatakas at depende sa panlabas na sitwasyon, ngunit ang kaligayahan mula sa pagiging bukas-palad ay nakaugat sa Diyos.

Ang pagiging bukas-palad ng Diyos at ang mga dakilang ebanghelyo, halimbawa ang mga apostol at ang Birheng Maria, ay kasindak-sindak dahil ang mga ebanghelyo ay may kinalaman sa tagumpay ng pagiging bukas-palad.

Mahalaga ito sa Kristiyanismo, dahil ang pagiging bukas-palad ay binubuo ng pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Bukas-palad ang Diyos at nais Niyang mamuhay tayo nang bukas-palad sa pagtataguyod ng pangangasiwa at pag-ibig sa kapwa, samantalang ang mundo ay nagtataguyod ng pagmamay-ari at kayamanan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.