Isang Bagong Paradigm

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang koro “O Coral de Santa Catarina” ng aking nayon Castelo Branco, Faial Isla, Azores, Portugal, interpreted isang Programa sa Pasko. Ipinagmamalaki ko ang aking nayon na humigit-kumulang sa 1,500 na naninirahan sa Portugal.

______________________________________________________________

Ang Pananaliksik na isinasagawa ng Dynamic Katoliko Institute ay nagpapahiwatig na hindi maiugnay ng Simbahan ang Ebanghelyo sa buhay ng mga Katoliko.

Higit sa 50% ng mga populasyon ng simbahan ay dating Katoliko, at maraming mga simbahan ay malaking.  Milyun-milyong dating Katoliko kawan sa mga simbahang ito sa araw ng Linggo, dahil pakiramdam nila ay may kahulugan ang komunidad, at nagsasalita ang mensahe sa totoong mga isyu sa buhay.

Ang karaniwang mga hukom katoliko hukom Mass sa pamamagitan ng musika at ang homily. Dapat nating pagbutihin ang mga ito sa hamper ang pag-aalis ng mga Katoliko.  Ang Dynamic Katoliko Institute ay pagbuo ng mahusay na mga programa para sa Lenta sa Advent, sa pangangasiwa sa sakramento, tulad ng Binyag at Kumpirmasyon.

Amerikano Katoliko parishes kakulangan ng mga mapagkukunan upang bumuo ng mahusay na mga programa.  Dapat nating hangarin ang pinakamainam na mga programa at isipan na paunlarin at ihatid ang pang-ekonomiyang bansa sa buong bansa para sa masiglang Simbahan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.