Luz de Maria, 28 Septembrie 2022

_______________________________________________________________

MESAJUL SFÂNTULUI ARHANGHEL MIHAIL
LUZ DE MARIEI
28 SEPTEMBRIE 2022

Popor iubit al Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos,


ÎN ADORARE FAȚĂ DE PREASFÂNTA TREIME, ÎN CINSTE ȘI REPARARE PENTRU TOATE CREATURILE UMANE, VIN LA VOI PRIN ORDIN DIVIN.


VIN SĂ VĂ CER MAI MULTĂ DEDICARE FAȚĂ DE PREASFÂNTA TREIME pentru ca rugăciunile realizate în „duh și adevăr” să dobândească forța necesară pentru a atinge suflete, deoarece în acest moment au nevoie mai mult decât înainte, să fie atinse de rugăciunea realizată cu inima.


VIN SĂ VĂ CHEM SĂ VĂ CONSACRAȚI LA REGINA ȘI MAMA NOASTRĂ pentru ca consacrați, să fiți adoratori constanți ai Preasfântului Sacrament al Altarului.


Aveți nevoie să fiți iubire față de frații voștri:


Respectând viața semenului.


Ajutând aproapele cu ce are nevoie, mai ales spiritual.


Pătrunzând în calea Mântuirii Veșnice, bazați în cunoașterea Sfintei Scripturi pentru ca astfel să fiți îndeplinitori ai Legii Lui Dumnezeu și ceea ce include Legea.


Fiind îndeplinitori ai Sacramentelor și ai Iubirii Divine, de unde voi primiți harurile pentru a continua.


Creatura umană nu a ajuns să înțeleagă cum în fiecare acțiune pe care o realizează, în fiecare faptă pe care o execută și cu fiecare gând, este generator de bine sau de rău.


ESTE INDISPENSABILĂ ÎN ACEST MOMENT CONȘTIINȚA FAPTULUI CĂ RUGĂCIUNEA TREBUIE „SĂ SE ROAGE” ȘI TOTODATĂ SĂ SE PUNĂ ÎN PRACTICĂ. (Iac 1, 22-25)


Creatura umană care dă la o parte fraternitatea, pătrunde în pericolul de a fi piatră de poticnire pentru semenii ei.


FIȚI CONȘTIENȚI DE FAPTUL CĂ VĂ MENȚINEȚI ÎN MOMENTUL PENTRU A VĂ CĂI ȘI A VĂ ÎNTOARCE SPRE DUMNEZEU FĂCÂNDU-I PE PLAC. Așa lanțurile care vă leagă se vor rupe și veți fi creaturi noi, convertite și convinse.


Cine nu posedă Credință, nu reușește să predice.
Cine nu posedă Speranță, nu predică speranță.
Cine nu este Caritate, nu predică cu caritatea.
Cine nu este Iubire, nu predică cu Iubire.


Poporul Preasfintei Treimi trebuie să știe că rugăciunea se încheie cu practica a ceea ce se roagă pentru ca să dea roade de Viață Veșnică. Credința goală este moartă (Iac 2, 14-26), și creatura umană fără iubire este o creatură goală.


CINE DOREȘTE SĂ INTRE SĂ IA PARTE DIN POPORUL LUI DUMNEZEU TREBUIE SĂ FIE DISPUS SĂ SE RIDICE, DACĂ ESTE NECESAR, PESTE SINE ÎNSUȘI, pentru a fi în maniera Divină și să lase zdrențele nesăbuinței umane pentru ca să trăiască în practica constantă a iubirii față de Voința Divină.


AȚI NEGLIJAT STAREA SPIRITUALĂ, ați minimizat-o și nu doriți să o reînnoiți, nici să fiți posesori de un spirit generos. Materialismul v-a invadat atât că nu distingeți când acționați din interes sau din iubire.


Omenirea va fi informată de temuta bombă nucleară și apoi liniștea….
Veți fi informați de căderea economiei și de deficitul alimentar.


Și Poporul Lui Dumnezeu s-a convertit? Este un Popor convertit?


Omenirea va suferi și suferința va fi ascultată de tot ce s-a creeat până când Mâna Dumnezeiască oprește tot ce a executat creatura umană și veți simți greutatea Mâinii Dumnezeiești și a păcatului pe care l-ați comis împotriva Lui Dumnezeu.


PĂMÂNTUL ARDE ȘI VA ARDE…


Creatura umană nu strigă la Dumnezeu, dar face răul semenului ei, se revoltă pe străzi și face din sine însuși o creatură necunoscută din cauza agresivității ei.


Rugați-vă, Popor al Lui Dumnezeu, rugați-vă pentru Italia și Franța, suferă din cauza naturii.


Rugați-vă, Popor al Lui Dumnezeu, rugați-vă, Argentina plânge și în plânsetul ei privește la Regina și Mama Noastră de Lujan cum este și a fost ofensată.


Rugați-vă, Popor al Lui Dumnezeu, rugați-vă pentru Spania, poporul se ridică și natura îl flagelează.


Rugați-vă, Popor al Lui Dumnezeu, rugați-vă pentru Mexic, se cutremură, poporul lui suferă și plânge.


Popor iubit al Preasfintei Treimi,


VA VENI TRIMISUL ȘI ÎL VEȚI RECUNOAȘTE? Va privi atâta tiranie în inima umană și va suferi precum Cristos. Va simți ipocrizia în creatura umană și vă va chema pe toți împreună cu El.


CONVERTIȚI-VĂ!


Vă binecuvântez cu Sabia Mea. Vă protejez.


Sfântul Arhanghel Mihail


BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT


COMENTARIUL LUZ DE MARIEI


Fraților,


Niciodată nu este suficient ceea ce ne amintește Cerul, încă o dată și încă o dată, îndatoririle pe care le poartă cu sine rugăciunea.


Rugăciunea este mai mult decât a repeta, este mai mult decât a memora, este a pătrunde în Iubirea Divină, este a te menține lângă Preasfânta noastră Mamă și a învăța de la Ea pentru a fi discipol al Domnului nostru, Isus Cristos.


Trăim într-un moment serios ca omenire și nu se crede. Uniunea cu Cristos a fost retrogradată în gol, creatura umană a fost dominată de materialism și tot ce o înconjoară.


Fraților, noi avem nevoie de Domnul nostru, Isus Cristos, de Preasfânta noastră Mamă și avem nevoie mai fim mai mult ai Lui Dumnezeu.


Să-L iubim pe Cristos care Și-a dăruit în mod voluntar viața Lui pentru fiecare dintre noi.


Amin.


CONSACRARE LA INIMA NEPRIHĂNITĂ A PREASFINTEI FECIOARE MARIA LUZ DE MARIA, AUGUST 2011


Eu ….. mă dăruiesc, Mamă, protecției și călăuzirii Tale;
nu doresc să merg singur prin mijlocul furtunii acestei lumi.
Înaintea Ta mă prezint, Mamă a Iubirii Divine, cu mâinile mele goale, dar cu inima
 plină de iubire și speranțăîn mijlocirea Ta. Te rog să măînveți să iubesc pe Preasfânta Treime cu aceeași Iubire a Ta,
pentru a nu fi indiferent la chemările Sale nici indiferent la omenire.
Ia mintea mea, gândul meu, conștientul și inconștientul meu,
inima mea, dorințele mele, așteptările mele, și unește ființa mea în Voința Trinitară, cum ai făcut Tu, pentru ca al Fiului Tău Cuvânt să nu cadă pe pământ sterp.
Mamă, unită cu Biserica, Trupul Mistic al Lui Cristos: ce sângerează și este disprețuit în acest moment al întunericului,
înalț către Tine vocea mea implorându-Te pentru ca discordia dintre oameni și popoare să fie anihilată de Iubirea Ta Maternă.

În mod solemn Îți consacru astăzi, Mamă Preasfântă, toată viața mea de la naștere. Cu deplină folosință a libertății mele, resping pe diavol și uneltirile sale și mă dăruiesc Inimii Tale Neprihănite. Ia-mă de mână din acest moment, și în ora morții mele, prezintă-mă înaintea Divinului Tău Fiu.

Permite, Mamă a Bunătății, ca această consacrarea a mea, să fie dusăîn mâinile Îngerilor către fiecare inimă pentru a se repeta la infinit în fiecare creatură umană.

Amin.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Română and tagged . Bookmark the permalink.