Luz de Maria, 16. ŘÍJNA 2022

________________________________________________________________

POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA SVÉ MILOVANÉ DCEŘE LUZ DE MARIA

16. ŘÍJNA 2022

[Viz web: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Moji lidé, miluji vás… Jak moc vás miluji!

Moji lidé, jste mnou milováni. 

PŘICHÁZÍM, ABY STE SE ZKOUMALI, ABY STE SE PODÍVALI NA SVÉ DÍLA A ČINY …
PROTO POKRAČUJTE V KONVERZI. 

Tolik vzpoury mého lidu je příčinou katastrof na Zemi, a přesto některé z mých dětí nechtějí vidět, co se děje.

Jsou hloupější než hloupost sama – dokud se neutopí v nářku, kdy ke Mně budou volat.

V TOMTO OKAMŽIKU SE NEPŘAJÍ MODLIT ANI MĚ NAVŠTÍVIT, ODMÍTAJÍ MĚ, ŽIJÍ, AŽ MĚ POTŘEBUJÍ; LIDSTVO SE VRHLO PŘES PROPAZ A BUDE SKLIZIT OVOCE SVÉ BOHLEDNOSTI, SVÉ VZDÁLENOSTI OD MÉHO DOMU. 

Moji lidé, krev je život, ale krev odrážející se v měsíci je oznámením utrpení lidstva. (Joel 2:31)

KRVATÉ MĚSÍCE (1) BYLY NAHLÍŽENY JAKO PODÍVÁNÍ, PŘESTO VÁM MUSÍM ŘÍCT, ŽE MINULÉ KRVE MĚSÍCE A TEN, KTERÝ ZNOVU Uvidíte, PŘEDVÍZÍ HROZNÉ Utrpení, kterému bude lidstvo v této vrcholné době čelit.

Rudý měsíc přišel oblečený jako lovec, a tak se týkal velmi bolestivé události využití jaderné energie. Lovec bude jednat bez váhání ve chvíli, kdy to nejméně čekáte.

Moji milovaní lidé, počínaje krvavým měsícem zvaným „lovec“, válka nabere jiný směr.

Modlete se, pracujte a jednejte, přejíce dobro pro své bratry a sestry; musíte však nejprve změnit sami sebe, abyste mohli dát to, co v sobě nosíte.

Moji lidé, světová ekonomika utrpí vážný pád.

Vyzývám vás k modlitbě, aby vám vnitřní pokoj přinesl jasno v tom, co se děje.

Nedosáhnete vnitřního míru bez mé Přítomnosti ve vás. (Jan 14:27; Jan 16:33)

Myslivci vědí, kde mají lovit, a proto si plány sestavují předem.

Mé děti, moji lidé:

VYUŽÍVAJÍ JADERNOU ENERGII (2) A POKUD JSOU TYTO ZAŘÍZENÍ SAMOTNÉHO ĎÁBLA POUŽÍVÁNY, PŘEMÁHNE VÁS TICHO, ZACHYTÍ VÁS STRACH ČELUJÍCÍ PŘÍCHODU PŘEDPOKLÁDANÝCH UDÁLOSTÍ. 

Přírodní zdroje budou kontaminované… Potraviny budou kontaminované…

Zima udeří a Moji lidé, kteří se jeden druhému postaví, budou horší než dravá zvířata, učiní ze života Mých dětí neustálou výzvu.

Pozor, mé děti!

Hrozba války již není hrozbou a můj lid bude trpět.

VYZÝVÁM VÁS K PŘÍPRAVĚ A POMÁHÁNÍ TĚM, KTEŘÍ SE PŘIPRAVIT NEUMÍ. MŮJ DŮM ZABEZPEČÍ TY, KTEŘÍ NIC NEMAJÍ.

Modlete se, mé děti, modlete se, věnujte pozornost Číně: udělá nečekaný skok.

Modlete se, mé děti, modlete se za Tchaj-wan.

Modlete se, mé děti, modlete se za vůdce Ruska.

Modlete se, mé děti, modlete se za vůdce Spojených států.

Modlete se, mé děti, modlete se za vůdce Ukrajiny.

JAKO LIDSTVO JSTE VE VÁŽNÉM NEBEZPEČÍ, A TĚM, KTEŘÍ NEVĚŘILI MÝM SLOVŮM – JAK JSEM VÁM PŘEDEM ŘÍKAL, CO BUDE – VÁS VYZÝVÁM, ABYSTE V TOUTO DOBU VĚŘILI A KONVERTOVALI. 

Očekávám tě jako milující Otec.

Lidská rasa je pod nadvládou.

TOTO JE MÁ KONEČNÁ VÝZVA, ABYSTE SI PŘIPRAVILI MATERIÁL. 

Postarám se o ty, kteří se nemohou připravit.

Démoni číhají a svatý Michael s nimi bojuje.

BUĎTE POZORNÉ, DĚTI MOJE, BUĎTE POZORNÉ!
BUĎTE DĚTI HODNÉ MĚ.
MODLITE SE, VOLEJTE, PŘIJĎTE KE MNĚ. 

Mé požehnání s vámi.

Tvůj Ježíš

Zdrávas Maria nejčistší, BEZ HŘÍCHU POČATÁ

Zdrávas Maria nejčistší, BEZ HŘÍCHU POČATÁ

Zdrávas Maria nejčistší, BEZ HŘÍCHU POČATÁ

(1) Odhalení týkající se „krvavých měsíců“: pdf
(2) Odhalení o jaderné energii

KOMENTÁŘ LUZ DE MARIA

Bratři a sestry:

Náš Pán klade důraz na válku a na přípravu hned teď!

Náš Pán nás vyzývá, abychom byli bratrští, milovali Ho a byli pozorovateli Božího zákona.

Bratři a sestry, člověk nechce jasně vidět, co se děje ve světě, myslí si, že vše zůstane při starém, i když jsme neustále ohroženi.

Jako Boží lid buďme stvořeními adorace, větší blízkosti k našemu Pánu Ježíši Kristu a naší požehnané Matce; hledejme blízkost a vzájemnou lásku.

To, co nám náš Pán oznamuje, není hra, ani to, co se děje mezi různými národy, není hrou.

Musíme jednat a hledat ve svých domovech nejlepší místo, kde čelit situaci velkého nebezpečí.

Prošli jsme krvavým měsícem zvaným „Lovec“ a 8. listopadu nás čeká další krvavý měsíc, kterému musíme věnovat velkou pozornost.

Uschovejme si tištěné kopie modliteb a dalších poselství, která si přejeme mít.

Buďme pozorní a děkujme Bohu.

________________________________________________________________

This entry was posted in Čeština and tagged . Bookmark the permalink.