Mga Buwan ng Dugo at Mga Kaganapan sa Propesiya

________________________________________________________________

Binubuod ng artikulong ito ang mga babala at paalala na ginawa ng Langit sa pamamagitan ni Luz de Maria tungkol sa mga Blood Moon na kasabay ng mga hinulaang pangyayari. Alam ng Diyos ang araw at oras ng mga pangyayari. Isinasaalang-alang ng artikulo ang inihayag na Salita na naaayon sa mga seryosong pandaigdigang kaganapan na may kaugnayan sa relihiyon, pulitika, ekonomiya, panlipunan at militar.

Ang pagkasira ng kapaligiran at ang pagtaas ng aktibidad ng seismic at bulkan ay tumutupad sa mga malalang propesiya sa Bibliya na nagpapahiwatig ng mga pandaigdigang pagbabagong kakaharapin ng sangkatauhan.

Ang mga Bloods Moon ay mga palatandaan ng mga dakila at seryosong pangyayari na ipinropesiya sa Bibliya at mga Pahayag na ibinigay kay Luz de Maria. Ang mga kaganapan ay tiyak na nagbabago sa sangkatauhan at sumasaklaw sa:

*Mga Pagbabagong Geopisiko: Mga Lindol, Tsunami, Pagputok ng Bulkan.

*Mga Pagbabago sa Klima: Tagtuyot, Baha, Bagyo, Sobrang Init at Lamig.

*Mga Krisis sa Pagpapakatao: Mga Taggutom, Mass Migrations, Sakit, Polusyon.

*Mga krisis sa lipunan, relihiyon, pulitika at ekonomiya:

Mga digmaan, ang pagbagsak ng ekonomiya, ang pagkakahati hati ng Simbahan, awtoritaryanismo, pagkawala ng mga kalayaan, New World Order, pagdating ng Antikristo.

________________________________________________________________

Ang mga Blood Moon ay nangyayari kapag ang Earth ay nasa pagitan ng Araw at Buwan na bumubuo ng shadow cone na nagpapadilim at tina ito ay namumula sa Full Moon.

Ang dalawang Blood Moon eclipse ay nangyayari sa 2022.

Ang una ay dumating sa 15 16 ng Mayo at makikita sa buong isang sapat na rehiyon: Timog at Gitnang Amerika, isang malaking bahagi ng Hilagang Amerika, Timog Kanlurang Europa, Timog kanlurang Asya, Aprika, Pasipiko, Atlantiko, at Indian Ocean, at Antarctica.

Ang pangalawa ay magaganap ang 7 8 ng Nobyembre at ang mga rehiyon na makakakita ng hindi bababa sa ilang mga bahagyang eklipse ay: Hilagang Silangang Europa, Asya, Australia, Hilagang Amerika, isang malaking bahagi ng Timog Amerika, ang Pacific, Atlantic, at Indian Oceans, ang Arctic at Antartica.

________________________________________________________________

ANG ATING PANGINOONG HESUS KRISTO
01.18.2022

Manatiling mapagbantay, Aking mga anak! Ang buwan ay lilitaw bilang duguan, foreshadowing ang sakit ng mga taong Akin.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.