Tag Archives: Prophecy

A Great Exchange Is Coming

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Julie Green presents in the video a long, powerful word of Prophecy about God’s control of the world. Watch the whole amazing video and mend your life to surrender to God’s will. It follows some key statements of … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on A Great Exchange Is Coming

Pakete ng Propesiya

_______________________________________________________________ Mga Propesiya na Matutupad

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pakete ng Propesiya

Mga Propesiya na Matutupad

_______________________________________________________________ Christina Gallagher _______________________________________________________________ Isang adaptasyon ng isang artikulo ni Martina Caffrey tungkol sa mga propesiya na matutupad na ibinigay sa kontemporaryong Irish na propetang si Christina Gallagher Angkop na tingnan ang mga hula na hindi pa matutupad. Ang mga … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Mga Propesiya na Matutupad

Blood Moons and Prophesied Events

____________________________________________________________ Echoing the warnings and reminders Heaven makes though Luz de Maria—in thiscase referring to the blood moons or red moons—we have created a summaryabout this particular astronomic phenomenon, which has historically coincidedwith truly important events whereby we take into … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Blood Moons and Prophesied Events

Propesiya ni Hesus Para sa Pilipinas at sa Buong Mundo

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang propesiya ng Bibliya o propesiya ng Bibliya ay binubuo ng mga sipi ng Bibliya na nagpapakita ng mga komunikasyon mula sa Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng mga propeta. Karaniwang itinuturing ng mga Hudyo at Kristiyano … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Propesiya ni Hesus Para sa Pilipinas at sa Buong Mundo

Shocking Prophetic Message

______________________________________________________________ The next video is not recommended for sensitive people. ______________________________________________________________ Man is the only species, Homo Sapiens, that derives pleasure from the suffering of members of his species. No other species has such despicable enjoyment. Click the following link. … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Shocking Prophetic Message

Bagong Propesiya mula sa Ama Michael Rodrigue

______________________________________________________________ Isang mahalagang mensaheng ibinigay ni San Gabriel kay Fr. Michel Rodrigue hinggil sa mga pangyayaring mangyayari noong Disyembre 8, 2021. ______________________________________________________________ Ang mga Pangunahing Tema ng Mensahe Ni Daniel O’Connor https://dsdoconnor.com/author/danieloconnor/ Sinasabi ng mensahe na si San Jose mismo … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Bagong Propesiya mula sa Ama Michael Rodrigue

Papal Martyrdom and Antichrist’s Reign

______________________________________________________________ Commentary Regarding Fr. Michel Rodrigue’s Prophecies ______________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Comments Off on Papal Martyrdom and Antichrist’s Reign

Clarification of December 8, 2021, Prophecy

______________________________________________________________ Clarification on Fr. Michel Rodrigue’s December 8, 2021, Prophecy ______________________________________________________________ Click the following article

Posted in English | Tagged | Comments Off on Clarification of December 8, 2021, Prophecy

Request to YouTube

______________________________________________________________ Prophet Sadhu Sundar Selvaraj Request to YouTube Channels! ______________________________________________________________ I do not think the prophet’s warning apply to me. If he thinks I interfere illegally with his videos, I would appreciate if he wrote to me at silveirafamily@yahoo.com to … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Request to YouTube