Oktubre 31: Ang Pinakadakilang Piyesta Opisyal ni Satanas

______________________________________________________________

Kumpisal ng Mangkukulam

______________________________________________________________

Kung ikaw ay Kristiyano ipagdiwang ang Pasko at iwasan ang Halloween, dahil umaakit ito ng mga demonyo.

Ang mga ito ay pinaka-aktibo sa panahon ng Halloween upang akayin ang mga tao sa kasalanan, at kidnapin at pumatay ng mga bata sa mga ritwal ng satanas.

Huwag palamutihan ang iyong bahay para sa Halloween at pagbawalan ang iyong mga anak na “mandaya o magtrato” sa gabi sa mga lansangan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.