Kabataan ay Naninirahan sa Impiyerno

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Sinabi ni Kristo ang “Kabataan ay Naninirahan sa Impiyerno” kay Luz de María sa Kanyang mensahe noong Setyembre 28, 2017.

KONTAMINADO ANG AKING SIMBAHAN AT ANG AKING MGA ANAK NA HINDI NAGSIKAP NA MAKILALA AKO AY TUNAY NA MADALI SA ANUMANG IDEOLOHIYA O MALING DOKTRINA.

Ang impiyerno ay puno ng mga nilalang na inalis ang katotohanan at yumakap sa mga maling ideolohiya, sumusuko kay Satanas at kasamaan. Ang kabataan ay naging panatiko tungkol sa kasamaan sa maraming anyo ng modernismo, tinatanggap ang mga batayang instinct na maghimagsik laban sa Akin.

______________________________________________________________

Ang Relativism at MASAMANG Sekularismo ay mga tipikal na halimbawa ng mga ideolohiyang humahantong sa sangkatauhan sa Impiyerno, pangunahin ang mga kabataang mahina sa panggigipit ng mga kasamahan. Ang Pakete ng Ebanghelyo ay nagpapakita ng buhay ni Kristo upang makilala at mahalin Siya at maiwasan ang mga maling ideolohiya.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.