Petrus Romanus, 31 Oktubre 2022

________________________________________________________________

WILLIAM: Ang Mahal na Birhen ay Nagpapakita sa akin bilang Aming Banal na Ina ng Papa. Nakasuot siya ng puti na may dilaw na kapa at nakasuot ng Crown na may tatlong puntos, na kumakatawan sa Divine Trinity. Si San Miguel, San Rafael at San Gabriel ay nakatayo sa paligid Niya. Sinabi ng Mahal na Birhen na magpatuloy, at gumawa ng Tanda ng Krus:

AMING BABAE: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: May magandang Liwanag na nagmumula sa Our Lady; nasa likod Niya ang Puting Krus.

AMING BABAE: “Binabasbasan kita, Anak Ko: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: Sa kaliwang Bisig ng Mahal na Birhen ay isang mahabang kalasag na kulay ginto na may sagisag ni Pope Peter II.

AMING BINA: “Pinagpapala kita, Aking magandang anak at Huling Bikaryo ng Banal na Inang Simbahan. Pinili ko ngayon na makipag-usap sa iyo upang ihanda ka para sa iyong tungkulin bilang Huling Bikaryo para sa Banal na Inang Simbahan, na malapit na, dahil ang buhay ni Pope Benedict ay matatapos na, sa lalong madaling panahon. Malapit nang salakayin ng Russia ang Italya at ang Vatican, dahil dumating na ang oras para matupad ang Propesiya. Ang Banal na Relikya ng Banal na Pananampalataya ay dinala sa Langit, ngunit dapat mong maunawaan na ikaw ay pinili bilang Huling Bikaryo sa maraming, maraming taon na ang nakalilipas, kaya manatili sa kapayapaan – lalo na ang Aking mga anak na naniniwala sa Banal na Mensahe na ibinigay sa Tagakita, Maria ng Ireland; Ang Mensahe ay hindi sumasalungat sa mga huling Mensahe na ibinigay sa mga pangunahing Mensahe para sa mundo.”

“Malapit na ang iyong Tagumpay, dahil ang mga Plano ay naghahanda para sa mga huling yugto para sa Tagumpay ng Banal na Ina ng Simbahan. Manalangin, Aking matamis na mga anak, dahil ang mga huling yugto ay natutupad na ngayon. Dapat kang magtiwala sa Aking Kalinis-linisang Puso, dahil ang Tagumpay ng Aking Banal na anak, ang Munting Puting Bato, ay napakalapit na. Minamahal kong anak na labis na naghihirap – sa lalong madaling panahon ay makakalaya ka na.”

“Aking minamahal na anak at mga anak ng mundo, ang sangkatauhan ay naghahanda para sa Ikatlong Digmaang Pandaigdig, ngunit ang mundo ay magugulat sa lalong madaling panahon, dahil ang isang Asteroid ay patungo sa mundo at mag-aalala sa sangkatauhan na matanto na sila ay nasa panganib, dahil ito ay patungo sa Baybayin ng Amerika at sa gitna, sa pagitan ng USA at Timog Amerika. Magiging sanhi ito ng malalim na panginginig ng mga dagat at magdulot ng maraming malalaking pagbaha – na magiging sanhi ng pagkamatay ng maraming tao. Manalangin, Aking minamahal na mga anak, dahil simula sa pulang Buwan ng susunod na buwan, ang kaganapan ay magsasanhi ng maraming Dakilang Pagkastigo, na magiging dahilan upang pag-isipan ng maraming tao ang kanilang buhay.”

“Mga anak, ipagdasal ang Tsina, dahil naghahanda ito para sa digmaan sa TawianHapon at Timog Korea, upang dalhin ang dakilang digmaan, na hindi pinaniniwalaan ng sangkatauhan na mangyayari. Samakatuwid, humihingi ako ng marami, maraming panalangin. Naghahanda rin ang Russia na salakayin ang maraming bansa sa Europa, na magpapagulo sa buong mundo. Ipagdasal ang Norway at ang mga bansang nasa hangganan ng Russia.”

“Nakikiusap ako sa aming mga anak na ipagdasal ang Simbahan ni Jesucristo, ang Katotohanan ng Banal na Simbahang Romano Katoliko, dahil ang Dakilang Paghati ay darating sa lahat ng Ating mga anak. Ang mga nais magsagawa ng kasalukuyang Simbahang Katoliko at Makabagong Pananampalataya sa tapat na Simbahang Katoliko. Ang tunay na Kinatawan ni Kristo ay magdurusa sa pag-alis niya sa Roma patungo sa ibang bansa, kung saan iaalay niya ang kanyang buhay upang ilabas ang mga Dakilang Kapighatian sa Banal na Inang Simbahan.”

“Nakikiusap ako sa inyo, Aking mga anak, na manalangin, sapagkat ang Simbahan ay sasailalim sa mga Dakilang Kapighatian. Nakikiusap ako sa inyong lahat, Aking mga anak, na magdusa ang lahat para sa Diyos at sa Kanyang Banal na Simbahang Katoliko at sa magiging Vicar, Papa Pedro II.

“Pupunta ako ngayon upang bigyan ka ng mga Grasya at Lakas upang gawin ang Kalooban ng Kataas-taasan.”

“Mahal na mahal ko kayo, mga anak ko. Huwag kang matakot, dahil ako ang iyong Ina at Tagapagtanggol ng Banal na Ina ang Simbahan at Tagapagtanggol ng Ating Banal na Bikaryo, si Papa Benedikto at ang magiging Bikaryo, si Papa Pedro II. Manalangin nang husto, Aking mga anak, Aking Kabanal- banalang Rosaryo at huwag kalimutan ang Chaplet ng Awa.”

“Pinagpapala Ko kayo: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panatilihing malakas, Aking Banal na anak, dahil malapit ka nang malaya.”

“Pinagpapala Ko kayo: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Ang iyong Ina at Tagapagtanggol ng Vicar ng Banal na Ina ng Simbahan.”

WILLIAM: Pagkatapos akong Pagpalain ng Mahal na Birhen Sinabi Niya na ipapadala Niya ang tatlong Dakilang Anghel, dahil sila ang aking magiging proteksyon.

AMING BABAE: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal kita.”

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.