Pilipinas Ang New Jerusalem

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang video ay nagpapakita ng papel ng Pilipinas sa huling panahon para sa Israel, mahalagang impormasyon, ngunit sinusubukan din na saklawin ang sumusunod na paksa:

-Ano ang espesyal na tungkulin nating mga Pilipino sa Israel?

-bakit pinili ng dyos ang Pilipinas?

-Tayo na ba ang susunod na Israel?

Ang Youtube ay ang pinakamagandang website upang bisitahin kapag naghahanap ng mga video tungkol sa end-time na papel ng Pilipinas sa Israel. Ang end-time na papel ng Pilipinas sa Israel ay malinaw na isang bagay na interesado sa iyo at sa iba pang mga indibidwal kaya ginawa ko ang video na ito.

Natugunan ko ba ang lahat ng iyong mga alalahanin tungkol sa end-time na papel ng Pilipinas sa Israel? People who looked for ano ang special role nating mga Pilipino sa Israel? Mga taong naghanap kung ano ang espesyal na tungkulin nating mga Pilipino sa Israel. Hinanap din niya kung bakit pinili ng Diyos ang Pilipinas?

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.