Pilipinas sa Biblia

______________________________________________________________

Pilipinas: Ang Lupang Hinirang, Bansang Nakasaad sa Biblia

______________________________________________________________

Kung ikaw ay FILIPINO dapat mong panoorin eto, Christian ka man o hindi, dapat mong malaman na ANG BANSANG PILIPINAS ay ipinakilala sa BANAL NA KASULATAN.

Message from the author: It is my pleasure to share this breakthrough message for Filipino People. Do not misinterpret this post as a man-made blog. This is a combination of Bible and History. Kung ikaw ay TEACHER, it’s time for you to share the right HISTORY to your student. If you are a Christian, be proud that you have your Bible. And if you are a PROUD FILIPINO, Awitin mo etong kantang eto habang ang kanang kamay mo ay nasa dibdib:

“Bayang Magiliw, Perlas ng Silanganan

Alab ng Puso, Sa dibdib mo’y buhay

Lupang hinirang duyan ka nang magiting

Sa manlulupig di ka pasisiil

Sa dagat at bundok sa simoy at sa langit mong bughaw

May dilag ang tula at awit sa pag layang minamahal

Ang kislap ng watawat mo’y tagumpay na nagniningning

Ang bituin at araw na kailan pa may di mag didili

Lupa ng araw ng walhatit pagsinta.

Buhay ay langit sa piling mo

Aming ligaya ng pag may mang-aapi

Ang mamatay ng dahil sa iyo

Isaias 46:9,11

I am God, and there is none like me.. Calling a ravenous bird FROM THE EAST, the man that executeth my counsel FROM A FAR COUNTRY: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also do it.

[Meron daw isang bansa na matatagpuan sa silangan na magsasagawa ng kalooban ng Diyos]

Isaias 24:15

[It is said that there is a nation located in the east that will carry out the will of God]

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.