Petrus Romanus, 1 Enero 2023

________________________________________________________________

Parehong si Jesus at si Maria ay nasa harapan ko na nakaputi.

ATING PANGINOON: “Binabati kita, Aking minamahal na Bikaryo ng Banal na Inang Simbahan: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

Dumating ang aming Ina at binati rin ako:

AMING BINA: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

ATING PANGINOON: “Ngayon ay isang Dakilang Araw ng Kapistahan sa higit sa isang dahilan. Ngayon ay ang Kapistahan ng Aking Banal na Ina at ang Kapistahan ng Pagpapasinaya sa iyong sarili bilang Aking Huling Vicar para sa Banal na Inang Simbahan.”

“Sa pamamagitan ng Aking Banal na Kalooban na kinuha Ko Si Papa Benedict, upang tanggapin ang kanyang gantimpala at, kasabay nito, Inaugurasyon Ko na ikaw, Aking anak, ay mailuklok bilang Huling Bikaryo ng Banal na Ina ng Simbahan. Bagama’t tila kakaiba sa mambabasa na pinili Ko na gawin kang Aking Banal na Bikaryo – ang Huling Papa – sa hindi sapat na paraan, ngunit sa paglipas ng panahon, mauunawaan ng Aking Simbahan sa Lupa kung bakit kailangang maging ganito.”

“Ngayon ay isang Dakilang Kapistahan ng Aking Banal na Ina. Isa na maiuugnay sa iyo, Aking Banal na anak, sapagkat ngayon ay nais kong hilingin sa Simbahan na Inagurahan, opisyal na, ang Pista ng Tagapamagitan ng Lahat ng Grasya, Co Redemptrix at Tagapagtanggol, dahil ngayon ang araw na magsisimula ang Tagumpay ng Aking Ina, dahil ang mga Araw ng Kadiliman sa sangkatauhan, ay tunay na magsisimula. Ito ang iyong magiging Unang Dogma para sa Banal na Inang Simbahan at mauunawaan ng mga tao sa loob ng Aking Bahay na pinili Ko kayo upang maging Aking Banal na Bikaryo para sa Banal na Ina ang Simbahan, na magbubunga ng Tagumpay ng Aking Banal na Ina, para sa sangkatauhan.”

“Maraming hihilingin sa iyo, Aking minamahal na anak, na dalhin ang Simbahan sa pinakamahirap na panahon nito, ngunit kapag ito ay nadalisay, kung gayon ang Tagumpay ay maririnig at mauugong sa buong mundo.”

“Banal kong anak, lakasan mo ang loob, dahil maraming bagay ang makikita sa taong ito. Dahil ang taong ito ay isa sa malaking pagsubok para sa Aking mga anak at ikaw ang gagabay at magpapalakas sa kanila. Hindi magtatagal kung kailan malalaman ng mundo na ikaw ang Huling Vicar at sila ay magra-rally sa paligid mo. Mabagal ka na ngayong magpapatuloy; gawing tuwid ang mga kalsada. Maging payapa, dahil Ako at ang Aking Banal na Ina ay laging nasa tabi mo.”

“Ngayon sa Dakilang Araw ng Kapistahan, ipagkakaloob Ko sa iyo ang anumang hiling mo. Pinagpapala kita at ang mga nasa Banal na Inang Simbahan: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hahayaan Ko ang Aking Banal na Ina na magsalita, dahil Siya ay sabik na ihayag ang ilan sa mga Plano, upang ang sangkatauhan ay maging handa: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

Lumapit ang ating Banal na Ina at niyakap ako at hinahalikan sa aking ulo.

AMING BINA: “Binabati kita, Aking Banal na Anak, Kinatawan ng Aking Banal na Anak, si Hesukristo sa Lupa. Dahil ngayon ay napakaespesyal na araw para sa mundo, dahil sa Araw ng Kapistahan ng Aking Simbahan, ngunit dahil din sa Dogma, na ipinahayag mo, ang Aking Huling Bikaryo para sa Banal na Inang Simbahan.”

“Hindi mauunawaan ng sangkatauhan itong Kaloob na ibinigay ni Hesus, Aking Banal na Anak, sa iyo at sa Banal na Ina ng Simbahan, ngunit sa paglipas ng panahon, mauunawaan ng sangkatauhan ang mismong Pagtawag na ibinigay Ko sa sangkatauhan, dahil ikaw ang Anghel … na Aking ipinangako sa Banal na Ina. Simbahan, sa pamamagitan ng Tagakita, si Luz de Maria (Argentina), kung kanino Ako ay nagsalita tungkol sa isa na Aking ipadadala na siyang magpapaginhawa sa Aking Simbahan sa Lupa at siyang magbibigay sa sangkatauhan ng umaaliw na kamay at aliw sa mga pangangailangan ng mundo ngayon.”

“Ang sangkatauhan ay nasa paanan ng matinding kalungkutan, dahil ang Comet-Asteroids ay hindi malayo sa Earth, na lalampas sa kapaligiran ng Earth at magdulot ng matinding takot at ilang pagkawasak, upang gisingin ang sangkatauhan, dahil ang electronics ng mundo ay magiging tumigil at nagdulot ng maraming problema sa sangkatauhan.”

“Nananawagan ako sa sangkatauhan na manalangin nang malalim, dahil ang taong ito ay magiging isa sa mga panahong napakalungkot. Anak ko, makakatanggap ka ng pagwawasto ng mga Hukuman, sa lalong madaling panahon, na nagpapahintulot sa iyo na bumalik sa bahay at sa loob ng napakaikling panahon, ang iyong kaso ay pag-aaralan at ang iyong mga paniniwala ay nabaligtad at ikaw ay magiging isang malayang tao, na tumatanggap ng isang malinaw na direksyon na ikaw ay hindi gumawa ng basura na inilagay sa iyo ng mga Awtoridad dalawampung taon na ang nakararaan.”

“Magkakaroon ng mga tawag mula sa Pilipinas na gusto ka nila doon at, hindi magtatagal, pupunta ka doon at bubuo ng Bagong Vatican, dahil ang luma ay pupuksain ng Evil One.”

“Naguguluhan ang mga anak ko kung bakit namatay si Benedict. Una, ito ay ang Banal na Kalooban ng Aking Banal na Anak at ikalawa, hindi nito binabago ang mga Propesiya, dahil ang lahat ay matutupad, dahil ang Papa ay tatakas sa Roma. Maraming dapat maunawaan, mga anak Ko, dahil hindi pa tapos ang mga Propesiya.”

“Marami, maraming Mahusay na Lindol na darating, ngunit ang pinakamahalaga ay sa California, ng USA, Hawaii at Indonesia, dahil lilipat ang lupa, mga anak. Samakatuwid, hinihiling ko sa Ating mga anak na lumayo sa Baybayin ng Americas at para sa mga tao ng Hawaii na lumipat sa mainland at para sa mga mamamayan ng Indonesia na maghanap ng mas mataas na lugar, o lumipat sa ibang lupain, dahil wala kang masyadong oras.

“Ang mga Australyano, ay dapat ding magbago ng kanilang buhay, dahil ngayong taon sa maraming lugar malapit sa dagat, ay babahain ng maraming tubig, dahil marami pang ulan na darating. Manalangin, mahal na mga anak, ang Aking Banal na Rosaryo at ang Divine Mercy Chaplet, dahil kailangan ninyo ng maraming panalangin.”

“Noong nakaraang linggo, ang Aking mga anak, si Georgette Harb ay pumunta sa Banal na Lupain, dahil si Saint Charbel ang nagbigay inspirasyon sa kanya, ngunit kapag napagtanto niya na Ako ay Nagpapakita pa rin sa Aming Bato, kung gayon siya ay darating kasama ang maraming mga peregrino.”

“Manalangin, Aking mga anak, para sa Europa, dahil hindi magtatagal na malalaman nila na ang kanilang mga bansa ay sinasalakay. Ang France ay magpapatuloy sa pakikidigma at magdadala ng maraming paghihirap sa kanilang sarili at sa mga bansang nakalakip sa kanila – sa mga kalapit na bansa.

“Ang Gitnang Silangan ay naghahanda sa pagsalakay sa Espanya. Manalangin, mahal Kong mga anak. Ang digmaan ay sumiklab sa Africa, dahil ang mga tao ay namamatay doon. Ipagdasal ang Taiwan at Hong Kong, dahil malapit nang kumilos ang Tsina sa kanilang dalawa at magdadala ng digmaan.”

“Mga anak ko, ang digmaan ay parusa sa mga kasalanan ng tao . Manalangin, Aking mga anak, habang nauubos ang oras. Ipagdasal ang Ocean Liner, dahil isa sa kanila ang mahuhuli at marami ang mamamatay. Ipagdasal ang USA, dahil sumiklab ang digmaan doon sa lalong madaling panahon.

“Mga anak, nais ko sanang maghatid ng mabuting balita sa inyo, ngunit ang oras ay lumilipas at ang mga kaganapan ay dapat mangyari sa sangkatauhan. Pinagpapala kita: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Tungkol sa iyong tanong: Oo, si Nostradamus ay isang Tunay na Tagakita, ngunit ang kanyang sinulat ay naiintindihan lamang – upang maunawaan ang ilan dito. Pinagpapala Ko ang lahat ng Aking mga anak: Sa Ngalan ng ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At Pinagpapala kita, Aking Pinili na Anak, Aking Huling Kinatawan para sa Banal na Inang Simbahan: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Huwag kang matakot, dahil hindi ka na babalik sa lugar, ngunit ikaw ay susulong. Magtiwala sa Akin at sa Aking Banal na Anak, si Hesus, dahil ikaw ang Aking Huling Bikaryo ngayon at lubos kang kailangan ng Simbahan. Pinagpapala kita: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Mahal kita: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

Bumabalik ang ating Ina sa Kanyang Banal na Anak, si Hesus.

ATING PANGINOON: “Oo, Anak, ikaw ang Huling Bikaryo ng Banal na Inang Simbahan.”

Si Hesus at Maria ay gumawa ng Tanda ng Krus at sila ay umalis.

ATING PANGINOON AT ATING BABAE: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

NB: Ang lahat ng mga Obispo ay dapat magpayo ng anumang mga iregularidad sa loob ng kanilang mga Dioceses.

________________________________________________________________

This entry was posted in Default and tagged . Bookmark the permalink.