Petrus Romanus, 31 Disyembre 2022

_________________________________________________________________

Dumating ang Holy Trinity, kasama ang Our Lady at tatlong Seraphic Angels, bandang 11:15 pm. Tumayo si Saint Michael sa likod ko. Hawak ng Amang Walang Hanggan ang Maharlikang Korona at hawak ni Hesus ang Susi ng Kapapahan. Ang Eternal na Ama ay nagsabi:

ANG WALANG HANGGANG AMA: “Aking minamahal na anak, ngayon Kokoronahan kita bilang Aking Huling Bikaryo!”

Sinabi ni Hesus:

ATING PANGINOON: “Hawak Ko ang Susi ni San Pedro!”

At ang Banal na Espiritu ay lumaki at inilagay ang Kanyang mga Pakpak sa paligid natin. Ang Eternal na Ama ay nagsabi:

ANG WALANG HANGGANG AMA: “Mula sa sandaling ito ikaw na ang Aking Huling Bikaryo!”

“Si Pope Benedict ay pumanaw na at mananatili sa isang Banal na Lugar hanggang ika-6 ng Enero 2023.”

Pinagpala ako ng Holy Trinity at ang Our Lady ay tumayo sa harap ko kasama ang mga Anghel na nakapalibot sa akin. Mula sa sandaling iyon ako ay naging Huling Vicar para sa Holy Mother Church. Pinagpala ako ng Banal na Trinidad at ng Mahal na Ina.

ANG BANAL NA TRINIDAD AT ANG ATING BINA: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.