Duch Svätý

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. (Ján 14:26)

______________________________________________________________

Duch Svätý je tretím členom Najsvätejšej Trojice a najaktívnejším a najmenej známym členom na svete. Stvoril svet (Genesis 1:2), viedol Ježiša na púšť (Matúš 4:1), prichádza k nám pri birmovaní (Atos 8:18), vedie katolíkov a prihovára sa za nás vo vzdychoch, ktorým nerozumieme (Rimanom 8:26).

“Ale prijmete moc, keď na vás zostúpi Duch Svätý, a budete mi svedkami v Jeruzaleme a v celej Judei, Samárii a až na koniec zeme.” (Skutky 1:8)

„Napriek tomu vám hovorím pravdu: Je pre vás výhodné, že odchádzam, lebo ak neodídem, Radca k vám nepríde; ale ak odídem, pošlem ho k vám. A keď príde, presvedčí svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde; hriechu, lebo neveria vo mňa; spravodlivosti, pretože idem k Otcovi a viac ma neuvidíte; súdu, pretože vládca tohto sveta je súdený. Chcem ti ešte veľa povedať, ale teraz to neznesieš. Keď príde Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy; lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo vezme, čo je moje, a zvestuje vám to. Všetko, čo má Otec, je moje; preto som povedal, že vezme, čo je moje, a oznámi vám to.” (Ján 16:7-15)

Duch Svätý sa nazýva Duch Kristov (Rimanom 8:9), Duch Syna (Galatským 4:6) a Duch Ježišov (Skutky 16:7). Medzi ďalšie tituly patria Tešiteľ, Paraklét, Duch Boží, Duch pravdy, Duch zasľúbenia a Duch adopcie.

Katolícka cirkev potvrdzuje dogmy Ducha Svätého:

•Je treťou osobou Najsvätejšej Trojice.
•Hoci je Duch Svätý skutočne odlišnou Osobou od Otca a Syna, je jednopodstatný s Otcom a Synom. Tri božstvá majú rovnakú Prírodu.
•Duch Svätý nepochádza z generácie, ale z inšpirácie od Otca a Syna.

Duch Svätý pôsobí mnohými spôsobmi:

•Milosťou pripravuje ľudí pritiahnuť ich ku Kristovi.
•Prejavuje Zmŕtvychvstalého ľuďom tým, že šíri jeho slovo a pomáha im pochopiť tajomstvá viery.
•Sprítomňuje Krista, najmä v Eucharistii.
•Privádza ľudí do Božej blízkosti.

______________________________________________________________

This entry was posted in Slovenský and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.