Forlad gaden tidligt om natten

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

15. februar 2017

Indtrængende appel fra Maria, den hellige til Guds børn

Bliv ikke på gaden indtil de små timer om natten.

“Min Herres fred være med jer, mit hjertes små børn.

Små børn, kampene mellem godt og ondt er snart på vej ind i jeres verden.

Ondskabens kræfter bliver fortrængt fra de himmelske steder, og meget snart vil kampene blive gennemført på Jorden.

Ondskaben og synden hos mændene i disse endetider er kilden til styrke for dæmonerne; det er grunden til, at disse onde kræfter kommer ned til Jorden for at styrke sig selv og for at begynde det Store Harmagedon.

Pas meget på, små børn, for der er allerede i jeres verden mange sjæle besat af dæmonerne; husk, at du under ingen omstændigheder må deltage i stridigheder og skænderier med dine brødre, der er besat, for striden er ikke med kød og blod, men med magter og fyrstedømmer, med de onde ånder, der bor i de himmelske steder; fordi de har kommando, magt og herredømme over denne mørke verden.

Styrken af disse inkarnerede åndelige entiteter er enorm, og den eneste måde at overvinde dem på er med stridbar bøn; ved at påkalde Guds Helligånds kraft og kraften i Min elskede søns dyrebare blod og sår.

De onde ånder strejfer allerede i de små timer om natten og søger efter sjælekroppe fjernt fra Gud for at besidde dem. Bliv ikke, Mine små børn, på gaden til de små timer om natten, for ikke at bringe jer selv ubehagelige overraskelser.

Ondskabens hære vil angribe dig fra alle sider, især gennem de åndelige døre, der åbnes med ubekendte og uomvendte synder. På alle områder af dit liv vil du støde på angreb fra den onde; de værste fjender vil være dine egne slægtninge. Verden vil gå ind i stridigheder og krige, og menneskenes blod vil blive spildt i mange nationer.

Menneskers sind bliver en slagmark, og inde i dem vil de stærkeste kampe for din frihed blive udkæmpet. Små børn, bring enhver fanget tankegang til lydighed mod Jesus Kristus (2 Korintherbrev 10:5).

Indvi jer hver dag til Min Søns Blod og udvid denne indvielse til jeres slægtninge. Må dit materielle og åndelige liv blive forseglet med Min Søns Blod, såvel som dit sind og dine sanser.

I den lille bog med bønner og rosenkranser fra den gode hyrde givet til vores instrument Enok, vil du finde bønner og rosenkranser, der vil tjene dig til den åndelige kamp hver dag; bed dem sammen med den åndelige rustnings bønner, så du kan afvise de angreb, som dæmonerne vil sende dig for at berøve dig din fred og din sjæl.

Guds folk, I er Min militante hær; vær forberedt og adlyd alle de instruktioner, vi sender jer gennem vore budbringere i disse endetider, så I kan forsvare jer selv mod angreb fra ondskabens hærskarer.

Vær på vagt, opmærksom og på vagt, og afværg hele tiden angrebene mod dit sind. Husk, at min modstander kender dig og kender dine svagheder; af den grund vil han angribe dit sind for at kunne kontrollere hele dit væsen og dermed være i stand til at herske over dig og få dig til at miste din sjæl.

Således bærer mine børn altid kraften fra Min Hellige Rosenkrans i dine hænder og beder den morgen og aften, så du er beskyttet. Indvi jer selv til vores To Hjerter så hurtigt som muligt og udvid denne indvielse til jeres pårørende.

Tag den åndelige rustning på morgen og aften og adlyd alle vores instruktioner, så du kan forblive sejrrig.

Må min Herres fred forblive i dig.

Din mor, Maria den hellige, elsker dig.

Lad mine budskaber blive kendt for hele menneskeheden, mit hjertes små børn.”

Kilde: mensajesdelbuenpastor

_______________________________________________________________

This entry was posted in Dansk and tagged . Bookmark the permalink.