Satanic Club sa Carmel High School

_______________________________________________________________

Ang Carmel High School sa Carmel, Indiana, ay kinikilala ang isang Satanic Club para sa mga estudyante. Ang paglalarawan ng club ay mapurol tungkol sa mga intensyon nito sa pangangalap, na nagsasabi: “Gusto ka ng Satanic Club of Carmel!”

Sa social media, ang Satanic Club ay nagtatampok ng:

  • Mga simbolo at imahe ni Satanas
  • Impormasyon sa pro-aborsyon
  • At pro-LGBT propaganda

Ang Satanismo ay sumasalakay sa pampublikong buhay at dapat nating itulak, dahil ang mga kabataan at maimpluwensyang kabataan ay hindi dapat malantad sa pinakamalaking posibleng espirituwal na panganib – ang mapangwasak na impluwensya ng Impiyerno.

Ang Satanismo ay sumasalakay sa pampublikong buhay at dapat nating itulak, dahil ang mga kabataan at maimpluwensyang kabataan ay hindi dapat malantad sa pinakamalaking posibleng espirituwal na panganib – ang mapangwasak na impluwensya ng Impiyerno.

Walang karapatan si Satanas!

Nasabi na ba ng School Committee ng Carmel, Indiana, ang tungkol sa Satanic Club?

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.