Mga Plano ni Satan para sa Mundo

_____________________________________________________________

PINAHIHIRAPAN NG MAPANGYARIHANG PWERSA NG EXORCIST SI SATAN PARA MAGBUNYAG


ANG KANYANG DIABOLICAL PLANO PARA SA MUNDO

_____________________________________________________________

“Exorcist: Sa ngalan ng Immaculate Virgin Mary, inuutusan ko ba kayong sabihin ang katotohanan tungkol sa nangyayari sa Iglesia ni Kristo.

Lucifer: Binigyan mo ako ng sakit. Ang tanging pagdinig sa Kanyang Pangalan ay para sa akin at para sa amin ng mga demonyo ay isang walang katapusang pagdurusa. Ayokong magsalita, pero pinipilit ako ng High Lady na sagutin ka hamak na Pari!

Inaatake ang Simbahang Katoliko! Ang mga kapangyarihan ng kadiliman ay pinakawalan laban sa Nobya ng kung ano ang ibinitin natin sa Krus.

Ang isang iyon sa itaas ay malapit nang bumalik sa lupa, hindi ko alam kung saan o kailan, ngunit pakiramdam ko ang araw na iyon ay napaka, napaka, napakalapit.

Itinutuon ko ang lahat ng aking lakas upang ihatid ang aking bilyun-bilyong mga demonyo laban sa Apostolic See. Hindi sapat ang katiwalian, hindi sapat ang kasakiman sa pera, hindi sapat na magbunsod ng mga iskandalo, kailangang isagawa ang isang labanan na ang huling resulta ay ang pagkawasak ng tinatawag na Simbahan ng Roma.

_____________________________________________________________


This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.